Zieke essen kap in Bosk van Pylkwier

In het Bosk fan Pylkwier vinden vanaf maandag 30 juli 2018 boswerkzaamheden plaats. De duur van de werkzaamheden is ongeveer acht weken. Dit is sterk afhankelijk van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden

In het Bosk fan Pylkwier staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Door de omvang van de essentaksterfte is ingrijpen in verband met de veiligheid onontkoombaar.

Begin 2018 is begonnen met het weghalen van een deel van de essen aan de randen van het bos. Dit is gedaan om gevaarlijke situaties te vermijden. In het bos zijn ook delen waar bijna alleen maar essen en bijna geen andere boomsoorten groeien. Het overgrote deel hiervan moet gekapt worden. Vanwege de omvang wordt dit werk uitbesteed aan een externe partij.

Op de volgende plattegrond is te zien wat er de komende tijd gaat gebeuren:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Flora- en Fauna

Voor de start van de werkzaamheden zijn beschermde/bijzondere planten en diersoorten en hun verblijfplaats beschermd in kaart gebracht. Dit heet een gedragscode check Bosbeheer. Tijdens de uitvoering zullen deze locaties ontzien worden.

Nieuwe beplanting

Voor de biodiversiteit en risicospreiding heeft de aanplant van gemengde (bij voorkeur) inheemse loofboomsoorten de voorkeur. Er is gekozen voor een mix van duurzame soorten, die vaak trager groeien, en snelgroeiende soorten.  Op  de herplantlocaties wordt meteen de waterhuishouding en het verbeteren van de paden meegenomen.

Wensen belangengroepen

Eind februari is een bijeenkomst georganiseerd met de belangengroepen Boskgroep Pylkwiersterbosk, Wijkpanel Zuiderburen en het Dorpsbelang Hempens en Teerns.  In juni is een informatieavond voor de wijk Zuiderburen en de dorpen Hempens/Teerns gehouden. De aanwezigen hebben hier hun wensen en belangen kenbaar gemaakt en hebben een inventarisatie gemaakt van knelpunten in het bos. Het merendeel van de wensen worden, als het financieel uitvoerbaar is, meegenomen in de werkzaamheden.

Overlast

Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van matige geluidsoverlast en werkverkeer. U kunt met uitzondering van de afgesloten paden gewoon het bos in maar let u erop dat u niet binnen het werkbereik van de machines komt! Paden kunnen beschadigd raken, uiteraard wordt dit na de werkzaamheden weer hersteld.

Bron: https://www.leeuwarden.nl/nl/nieuws/zieke-essen-kap-bosk-van-pylkwier

 

%d bloggers liken dit: