Wijkvereniging

Op 17 augustus 2005 werd bij de notaris een akte opgemaakt waarin een vereniging werd opgericht genaamd: Wijkvereniging Zuiderburen.

Volgens de akte was het doel van de vereniging: het behartigen en bevorderen van de belangen en onderlinge contacten van de bewoners van de wijk Zuiderburen te Leeuwarden, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk, en voorts de vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk richting derden, zoals overheden. De vereniging heeft mede ten doel het organiseren van recreatieve activiteiten voor haar leden.

In 2005 was de wijk nog lang niet af en was er een bestuur dat zowel als wijkvereniging als wijkpanel optrad. Inmiddels zijn de activiteiten in de wijk zo uitgebreid dat er een bestuur van de wijkvereniging is dat met name de laatste zin van het doel, zoals dat in de akte staat, uitvoert. Namelijk het organiseren van de recreatieve activiteiten, zoals het zomerfeest, de Sinterklaasintocht, het paaseierenzoeken en de activiteiten in Markant. Daarnaast is er het wijkpanel dat zich bezig houdt met het andere stuk, namelijk de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daarbij valt dan te denken aan het groen in de wijk, de speelvoorzieningen en de verkeersveiligheid.

De wijkvereniging beheert ook het multifunctionele centrum in de wijk. In dit gebouw, genaamd Markant, probeert de wijkvereniging een mix aan te bieden van activiteiten voor jong en oud. Het bestaat uit twee delen, een grote zaal met bargedeelte en een jeugdhonk. In deze ruimtes worden een aantal activiteiten door de wijkvereniging georganiseerd en wordt er ruimte geboden voor verschillende andere activiteiten, zoals pianolessen, peuterdans, diverse fitnessactiviteiten en koorrepetities. Tevens vinden er op zondagochtend kerkdiensten plaats. In het jeugdhonk vinden diverse jongerenactiviteiten plaats, variërend van kinderdisco tot een jongerensoos, in samenwerking met de jongerenwerker.

De vereniging heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die zitting hebben in zowel het bestuur van de wijkvereniging als het wijkpanel en als zodanig de bestuurders zijn van de vereniging zoals die in 2005 is opgericht.

De missie en visie van de wijkvereniging vind je onderstaand:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden