Verkeer en Veiligheid

Vanaf het moment dat de eerste heipaal de grond in ging is er binnen Zuiderburen ook aandacht voor het verkeer en de veiligheid in de wijk. Een werkgroep van enthousiaste inwoners streeft via intensieve samenwerking met onder andere de gemeente naar een inrichting van de wijk die voor alle inwoners, van jong tot oud, prettig is. Met zo min mogelijk verstorende elementen als borden, afsluitingen, één-richtingswegen en met voldoende openbare verlichting op plaatsen waar het écht nodig is.

Wat is er de afgelopen jaren zo allemaal gerealiseerd?

Voor gemotoriseerd verkeer:

 • Aanpassingen bij het kruispunt de wijk in/uit (o.a. dubbele rijstroken rechtsaf wijk uit richting stad en flitspaal de wijk in)
 • extra parkeerplaatsen bij de scholen
 • eenrichtingverkeer Wite Mar.

Voor de fietsers: 

 • Alle fietsers in de voorrang op de rotondes
 • extra rijwielpaden (o.a. langs het Langesân en de Boorne)

Voor de voetgangers:

 • Verbreding trottoir aan de Krommezijl
 • extra bushokjes aan de Langesân.

En voor alle inwoners:

 • Behoud van openbare verlichting bij de scholen
 • behoud van diverse strooiroutes
 • aanleg van fiets en voetgangerstrap bij de Drachtsterbrug
 • aanleg van ondergrondse containers.

De komende jaren blijven we ons inzetten voor alle zaken die op ons afkomen. Of die nu vanuit de inwoners of de gemeente komen maakt ons niet uit. We zijn er voor alle inwoners en ondernemers in de wijk. En via het bulletin en de website houden we u op de hoogte van de onderwerpen die we in behandeling hebben.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Verkeer en Veiligheid. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u voor veel zaken, zoals bijvoorbeeld de melding van een kapotte lantaarnpaal, terecht bij de gemeente via telefoonnummer 14058 of via de digitale melddesk op www.leeuwarden.nl.

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden