Speel- en groenvoorzieningen

Zuiderburen is oorspronkelijk boerenland. We merken het nog dagelijks, we horen brulkikkers, zien boerenzwaluwen [beschermde diersoort] die zich nestelen onder de dakranden en vele watervogels en een zwanenkoppel die Zuiderburen als standplaats heeft gekozen.

In 2002 startte de werkgroep spelen en groenvoorziening; enthousiaste vrijwilligers die met elkaar er een groene en kindvriendelijke wijk van wilden maken. Een wijk met veel groen en bosgedeeltes en speelvoorzieningen voor alle jongeren. Vanaf het begin werden nieuwe inwoners/omwonenden betrokken bij de invulling van elk S-je zoals dat op de project-plattegrond te zien was. Een S staat voor een speelplek. En die zijn er gekomen. Het centrale speelveld is een mooi voorbeeld, deze is samengesteld vanuit de ideeën  van de schooljeugd van de beide scholen in onze wijk; middels hun tekeningen hebben ze hun wensen kenbaar gemaakt. Ook het groen verwerkten we daarin.

We hebben hierin altijd de medewerking en samenwerking ervaren van de ambtenaren van de gemeente. Met hun deskundigheid en hun ideeën of alternatieven als er weer eens een rij bomen of struiken dood gingen door het vele vocht waarmee deze wijk te kampen heeft gehad en nog. Eigenlijk is wat dat groen en spelen betreft de wijk wel in de basis afgerond, zoals het project Zuiderburen ook is afgerond en inmiddels een volwaardige wijk van Leeuwarden is geworden.

We hebben het nu en voor de toekomst met name over onderhoud van de S-jes & het  maai- en snoeibeleid. We hebben voor het snoeiwerk met enige regelmaat werkers in Markant die daar lunchen op de dagen dat ze actief zijn in onze wijk. Met vragen kun je bij hen terecht. De beheerder van Markant weet wanneer ze aan het werk zijn in onze wijk  en kan een afspraak regelen mocht dat nodig zijn. Ook kun je via het contactformulier op deze site uw vraag stellen.

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden