Werkzaamheden op centrale speelveld

De komende periode gaan er diverse aannemers aan de gang om speelvoorzieningen te onderhouden of nieuw aan te leggen.

Ons vriendelijke verzoek is om iedereen in de wijk te waarschuwen om uit de buurt te blijven van de machines en deze speelattributen te mijden tot alles klaar is.

De planning is als volgt:

Dinsdag 12 mei wordt de voormalige skatebaan opnieuw geasfalteerd. Zodra dit asfalt is uitgehard zal  er een gecombineerd voetbal- en basketbalveld van gemaakt worden met ballenvangers op de korte kanten van de baan.

Maandag en dinsdag 18 en 19 mei worden de zandbedden hersteld. Dit is iets uitgesteld ten opzichte van de eerdere planning waar  ik u per mail van 4 mei over berichtte.

In week 27-28 (29 juni t/m 10 juli) zal een klimpiramide worden gebouwd door de fa. Boerplay.

Naar alle waarschijnlijkheid zal in week 24 t/m 29 gewerkt worden aan vernieuwing van de skatebaan. Deze zal komen op het huidige basketbalveld.

Dit is echter nog niet helemaal zeker.

Vraag aan een ieder om uit de buurt te blijven van de machines en de werkzaamheden die de verschillende bedrijven hier gaan doen?

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

%d bloggers liken dit: