Vacature secretaris

De wijkvereniging is op zoek naar een nieuwe secretaris! Hieronder kan je lezen wat er wordt verwacht van een secretaris en wat de taken zijn:

Taakomschrijving:

De secretaris is lid van het bestuur van de wijkvereniging en wordt wel gezien als ‘het geheugen’ van de wijkvereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en archiveren van informatie.

De hoofdtaken zijn:

  • Bijhouden van het archief
  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
  • Openstaande actiepunten bewaken

Functie-eisen:

Als secretaris wordt van jou verwacht dat je:

  • Nauwkeurig en gestructureerd bent
  • Bekend bent met de gangbare Microsoftprogramma’s zoals Word en Excel.
  • Meedenkt en proactief handelt

Overig:

vergadert in beginsel eens per maand. De secretaris stelt daartoe een jaarrooster op. Inzake de ledenadministratie geldt dat de secretaris de aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen correct doorvoert en eens per jaar de actuele ledenlijst overdraagt aan de penningmeester zodat de contributie geïncasseerd kan worden.

Lijkt het je leuk om de wijkvereniging te ondersteunen? Neem dan contact op met de voorzitter Hans Mooi via het contactformulier op deze site.