Update van project: Het Donker Belicht

Na de start van het project Het Donker Belicht bleef het enigszins stil, maar op de achtergrond is hard gewerkt aan het definitieve verlichtingsplan. Er is nav het project en de bewonersbijeenkomst opnieuw naar het verlichtingsplan gekeken. Er zijn diverse lantaarnpalen weer aangezet.

De lantaarnpalen die op dit moment uit staan, blijven uit en worden op korte termijn verwijderd. (Tenzij het een storing betreft, die palen worden niet verwijderd.) De voorbereiding daarvoor zijn in volle gang.

In de opdracht aan Ziut staat vermeld dat de werkzaamheden uiterlijk 1 maart a.s. afgerond dienen te zijn. In totaal worden er 58 palen verwijderd.

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden