Start gemaakt weghalen woekerende waterplanten

Gister is harkboot.nl begonnen met het weghalen van waterplanten.

In de afgelopen 1,5 jaar was er een explosieve toename van de plantgroei in het water tussen Skûtesân en Moleplaat. Aan de kant van de Langesân was het al bijna dichtgegroeid en ook op andere plaatsen is het duidelijk zichtbaar.

Het betreft (een variant van) ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum). Deze plantsoort hoort in de basis niet thuis in deze regio en is door een onbekende oorzaak hier beland. Het is een zeer agressief groeiende waterplant die in sommige gevallen tot wel 10 cm per dag kan groeien. Wanneer dit niet op korte termijn grondig wordt aangepakt , is de kans groot dat binnen afzienbare tijd het water volledig is begroeid en daardoor alle recreatie (o.a. zwemmen) en scheepvaart onmogelijk is.

Na uitvoerig overleg met bewoners, gemeente en waterschap (bewoners zijn deels eigenaar van het water) is nu dan een start gemaakt met het weghalen van deze plant.

De verwachting is dat met deze grondige maatregel de woekering flink zal afnemen. Wel zullen vervolgacties nodig zijn. Advies aan de bewoners is dan ook om de planten handmatig te verwijderen, met wortel en al, bijvoorbeeld met een lange hark.

%d