Stankoverlast sloten rond Zuiderburen

Sinds vorige week zijn er veel klachten omtrent stankoverlast in de wijk Zuiderburen. Inmiddels zijn er veel klachten binnengekomen bij de gemeente Leeuwarden.

Naar aanleiding van klachten is er eerst met spoed een onderzoek geweest naar de kwaliteit van het water en is vastgesteld dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig zijn.

De gemeente heeft aangegeven dat melden niet meer nodig is. Inmiddels is het Wetterskip Fryslân gestart met het verhelpen van het probleem.

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden