Samen Bakken

 

Van de werkgroep steun aan vluchtelingen Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen en de Zuidlanden.

Deze werkgroep is ontstaan vanuit enkele gemeenteleden van de Agneskerk-gemeente c.a. Nadrukkelijk zijn echter alle dorps – en wijkbewoners steeds welkom om mee te doen!

Sinds 17 oktober verblijven de asielzoekers, waaronder veel gezinnen, in Heliconstate. We overleggen regelmatig met het COA en de activiteitenbegeleiders wat er nodig is en waar geholpen kan worden. Dat kan een oproep zijn voor materialen of vrijwilligers, maar ook activiteiten om vluchtelingen een paar aangename uurtjes te bezorgen.

Samen bakken.

Van een internationaal bedrijf die bakproducten produceert, kunnen we meedoen met een samen- bak actie. Daarmee kunnen we een gezellige verbindende activiteit organiseren.

Gezinnen uit onze dorpen en wijken kunnen meedoen met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Het is de bedoeling dat u dan een ouder met één of twee kinderen uit AZC Heliconstate thuis ontvangt om samen muffins te bakken en te versieren.

Dit kan op zaterdagmiddag 18 februari vanaf 14.00 uur.

U kunt zich daarvoor opgeven voor 5 februari a.s. bij Annemiek Heerma. Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl Graag daarbij uw adres, email, telefoonnummer en de leeftijd van uw eigen kinderen opgeven!

Ook willen we graag weten of u zelf met een auto uw gasten van Heliconstate 52 kunt halen en brengen. Zo niet, dan zorgen wij voor vervoer.

U ontvangt de bakproducten van ons.

Na opgave ontvangt u nadere informatie van ons.

 

Namens de werkgroep,

Jenny Mink

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden