Privacy Policy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. In dit protocol is opgenomen welke persoonsgegevens de Wijkvereniging Zuiderburen heeft, hoe ze bewaard worden en waar ze voor gebruikt worden.

1. Welke gegevens worden bewaard?

In de ledenadministratie van de wijkvereniging worden de volgende persoonsgegevens bewaard:

  • Volledige naam (voornaam/letter, tussenvoegsel en achternaam)
  • Straatnaam met huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Emailadres
  • IBAN nummer

2. Waarom legt de wijkvereniging deze gegevens vast?

Buurtbewoners die lid zijn van de wijkvereniging betalen eenmaal per jaar het lidmaatschapsgeld. Op het aanmeldformulier kan de buurtbewoner aangeven of dit door middel van een automatische incasso geïncasseerd mag worden. Om het lidmaatschapsgeld via een automatische incasso te kunnen incasseren, heeft de wijkvereniging de naam, het adres en het bankrekeningnummer van de buurtbewoner nodig.

3. Waarom emailadres nodig????

Indien een buurtbewoner geen machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso, dan wordt het bankrekeningnummer van die buurtbewoner ook niet opgevraagd of bewaard. Wel is in dat geval een emailadres nodig zodat de betreffende buurtbewoner via de email een betaalverzoek kan ontvangen.

4. Waar bewaart de wijkvereniging de gegevens?

De ledenadministratie wordt bijgehouden in een Excel bestand. Dit bestand is opgeslagen op de pc van de secretaris van de wijkvereniging alsmede in een bestand op Googledrive. Het bestand op Googledrive is beveiligd en is alleen toegankelijk voor het bestuur van de wijkvereniging.

5. Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie. Aan de hand van de gegevens wordt eens per jaar een betaalbatch gemaakt voor het innen van de contributie. De leden die ervoor gekozen hebben om handmatig een overschrijving te doen, ontvangen in die periode een betaalverzoek per email.

6. Datalek

Er is sprake van een datalek als de persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot de gegevens zouden mogen hebben. Zodra een datalek geconstateerd wordt, moet dit gemeld worden bij het bestuur van de wijkvereniging. Het bestuur controleert wat er gelekt is en doet vervolgens een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. In kaart brengen websitebezoek

Zuiderburen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.