Oud papier

In Zuiderburen wordt eenmaal in de vier weken het oud papier opgehaald. De opbrengst hiervan is voor de wijkvereniging die onder andere hierdoor allerlei activiteiten kan organiseren.
Het oud papier wordt opgehaald door de Omrin die hierbij hulp krijgt van vrijwilligers van de wijkvereniging.

De wijk is in twee delen opgesplitst. Op maandag is het gedeelte aan de beurt tot aan de derde rotonde (Foudering/Wite mar) muv. de Ulemar, de Pikemar en de pierwoningen. Deze zijn op dinsdag aan de beurt samen met de rest van de wijk.

De vrijwilligers stappen om 18.30 uur op bij de Jumbo en dan gaan de vrachtwagens de wijk in. Om een vlotte inzameling mogelijk te maken is het verzoek om zoveel mogelijk de containers twee bij twee langs de weg te plaatsen en daarbij rekening te houden met geparkeerde auto’s, bomen en lantaarnpalen, zodat de chauffeur van de vrachtwagen ze goed op kan pakken.

Zie voor de data van inzameling de Omrin-app of de afvalkalender.