Oproep

Van de werkgroep steun aan vluchtelingen Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen en de Zuidlanden.
Deze werkgroep is ontstaan vanuit enkele gemeenteleden van de Agnesgemeente c.a. Nadrukkelijk is echter elke dorps – en wijkbewoner welkom om mee te doen!

Sinds 17 oktober verblijven de asielzoekers, waaronder veel gezinnen, in Heliconstate. We overleggen regelmatig met het COA en de activiteitenbegeleiders wat er nodig is. Dat kan een oproep zijn voor materialen of vrijwilligers, maar ook activiteiten om vluchtelingen een paar aangename uurtjes te bezorgen.
Gast aan tafel.
Een grote wens van veel vluchtelingen is om te kunnen koken en daarna de maaltijd te gebruiken samen met mede- vluchtelingen en dorps- en wijkbewoners.
We zijn erg blij dat het bestuur en de beheerder van dorpshuis Ien en Mien deze gelegenheid biedt en wel op:
Woensdag 16 november a.s. van 17.00 – 20.00 uur.
Twee vrijwilligers gaan van tevoren boodschappen doen met de vluchtelingen die willen koken.
Zes koks of kokkinnen maken s ’middags in de keuken een maaltijd klaar vanuit hun eigen cultuur. Er zijn maximaal 60 zitplaatsen voor de maaltijd, 40 voor vluchtelingen en 20 voor dorps/wijkbewoners.
Wanneer u wilt deelnemen aan deze maaltijd en ontmoeting dan kunt u zich voor 12 november opgeven bij Annemiek Heerma. Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
Graag vermelden met hoeveel personen u komt en de leeftijd van eventuele kinderen.
Ook kunt u aangeven of u 4 personen van Heliconstate wilt komen halen en terugbrengen.
Uw eigen bijdrage aan deze maaltijd bedraagt €15 p.p. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit € 7,50. U draagt met dit bedrag ook bij aan uw mede gast aan tafel! U kunt dit bij de deur van het dorpshuis op 16 november betalen. Graag gepast en contact betalen! Pinnen is niet mogelijk! Consumpties zijn voor eigen rekening. De vluchtelingen krijgen twee consumptiemunten p.p.
De diaconie van de Agnesgemeente doet een bijdrage, waarvoor onze hartelijk dank!

Rugtassen van kerk in Actie.
Een andere actie die we uit gaan voeren, is voor de kinderen in Heliconstate.
We bestellen bij Kerk in Actie blauwe rugtassen die we gaan vullen met VVV bonnen, een mandarijn en iets van chocolade of i.d. Waarom cadeaubonnen? Omdat ouders dan zelf met hun kinderen naar de winkel kunnen gaan om iets te kopen wat ze nodig hebben!
Wanneer u hieraan mee wilt doen, dan kunt u voor 12 november een bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie NL12 RABO 0335 4138 11. Graag duidelijk vermelden dat het hier gaat om een bijdrage voor de rugtassen! Wij, de leden van de werkgroep kopen met dit geld VVV bonnen en vullen de rugtassen. Daarna zorgen we ervoor dat deze tassen eind november bij de gezinnen terecht komen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de werkgroep,
Jenny Mink. Tel. 06-55946166

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden