Verborgen kunstwerk

In 2002 kreeg beeldend kunstenaar Paul de Kort (Utrecht) de opdracht van de gemeente Leeuwarden om vier terpen te ontwerpen voor Zuiderburen. Een belangrijk thema in de opdracht was het Friese terpenlandschap dat ‘voor eenvijfde uit land en voor vier vijfde uit lucht bestaat’. De glooiingen die terpen veroorzaken in het vlakke Friese landschap vormde voor de Kort de inspiratie om visuele glooiingen te laten ontstaan in het platte vlak van de terpen in Zuiderburen. Door golvende lijnen telkens iets ten opzichte van elkaar te verschuiven lijken de platte oppervlakken van de terpen te glooien. Maar wat aan de ene kant hoog lijkt, blijkt van de andere kant gezien laag; hoog of laag, op of neer, wal of greppel, het wordt veroorzaakt door het veranderde standpunt van de beschouwer.

Lees meer

Agneskerk steunt Oekraïne

Elke woensdag tot aan Pasen is de Agneskerk open van 17.15 – 17.45 uur.
Vanaf 17.15 uur worden de kerkklokken geluid.
Dit om solidair te zijn met het Oekraïense volk, om hen te steunen.
Iedereen is welkom om te bidden voor recht en vrede en/of een kaars aan te steken voor de slachtoffers van deze oorlog.
In de Stille Week op woensdag 13 april is er aansluitend een sobere maaltijd en maken we daarna een Vredeswandeling door Goutum.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave vooraf is niet nodig.
Voor aanvullende informatie: zie de website: www.agneskerkgoutum.nl.

Lees meer

Verkeershinder Pylkwiersterbrege

Van 7 maart tot 29 april is er verkeershinder op de Pylwiersterbrege tussen 9uur in de ochtend en 4uur in de middag.

Er nu werkzaamheden om de brug via een glasvezelkabel aan te sluiten op de centrale bedienpost “it Swettehus” op industrieterrein De Swette. Door de brug aan te sluiten op het glasvezelnetwerk  zal de brug meegenomen worden in de centrale bediening van bruggen op provinciaal niveau gebeurd.

Dit zal op termijn ook gebeuren met de Oxena brids in Hempens.

 

Gevonden voorwerpen

Beste ‘buren’,

Door de storm Eunice in februari zijn her en der losliggende objecten te
water geraakt en elders aangespoeld.

Wij vonden een kano (rood, Kanowerf Friso, Franeker) aan de Nauwe Greuns
en twee omklede stangen (ca 2 m lang) op het eiland in de Teernser
Wielen.

Het is niet van ons en ze komen niet uit Hempens of Teerns. Dus érgens
uit Zuiderburen.

Wie o wie is de rechtmatige eigenaar?

Meer informatie info@wijkverenigingzuiderburen.nl

 

Nationale opruimdag 19 maart

Doe jij ook mee aan de nationale opruimdag in Zuiderburen? Tussen 10-14 is er in markant de mogelijkheid om benodigdheden op te halen om samen met je gezin afval op te ruimen in de wijk.

En voor iedereen die tussen 10-14 een vuilniszak komt brengen, staat er Corona proof wat lekkers klaar!

En om het opruimen spannend en leuk te houden zijn er drie gouden strikken verstopt! Diegene die een strik vindt en inlevert, wint een leuke prijs!

We wensen iedereen een fantastische middag toe!

Namens het Wijkpanel zuiderburen

Inzameling grof tuinafval

Omrin stelt in samenwerking met gemeente Leeuwarden en wijkvereniging Zuiderburen, je dit jaar weer in de gelegenheid om uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.

Op onderstaande drie locaties in Zuiderburen wordt een rode Omrin container neergezet:
1. Parkeerterrein Jumbo.
2. Parkeerterrein aan de Pikemar.
3. Ytsjesan.

De containers staan in maart/april/mei op de volgende zaterdagen open:
Week 11 zaterdag 19 maart 2022 Week 15 zaterdag 16 april 2022
Week 12 zaterdag 26 maart 2022 Week 16 zaterdag 23 april 2022
Week 13 zaterdag 2 april 2022 Week 17 zaterdag 30 april 2022
Week 14 zaterdag 9 april 2022 Week 18 zaterdag 7 mei 2022

Lees meer