Sinterklaas intocht Zuiderburen

Zondag 19 november komt Sinterklaas weer aan in Zuiderburen. Hij wil natuurlijk graag alle kinderen begroeten. Hiervoor zijn 4 ontmoetingsplaatsen gecreëerd zodat de Sint de kinderen een handje kan geven maar natuurlijk ook de tekeningen in ontvangst kan nemen. Ook neemt hij natuurlijk weer zijn pieten mee. Hieronder een overzicht van de ontmoetingsplaatsen met de tijden.

 

Leerlingen zaaien insectenidylle in Leeuwarden

Leerlingen zaaien insectenidylle in Leeuwarden

Leerlingen van CBS de Maximaschool en OBS de Wynwizer zaaiden onlangs een Insectenidylle aan het Pylkwiersterpaad. Hiermee maken ze een mooie, fijne plek voor insecten, vogels en mensen. Bijen, vlinders en andere insecten vinden er voedsel en kunnen er eitjes leggen. Vogels eten van de zaden en wij mensen genieten van de bloemen en vlinders. Wethouder Evert Stellingwerf en Gedeputeerde Matthijs de Vries zaaiden samen met de leerlingen de eerste zaadjes.

Evert Stellingwerf: “Insecten, bijen en vlinders zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Het aanleggen van deze insectenidylle ziet er natuurlijk kleurrijk en prachtig uit. Daarnaast kan de aanleg het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, vliegen, vlinders en libellen, maar ook met kleine zoogdieren als muizen en egels. Gemeente Leeuwarden heeft de zaden speciaal geselecteerd voor deze wijk.”

Leren over de natuur met IVN

Voorafgaand aan de zaaidag kregen de leerlingen van groep 4/5 les over wilde bijen en bloemen van natuurdocenten van IVN Fryslân. Met allerlei opdrachten ontdekten ze hoe wilde bijen leven, wat zij nodig hebben en dat er heel veel verschillende wilde bijen zijn. Dat ze ook echt wat geleerd hebben, bleek wel uit een uitspraak van een van de leerlingen van groep 5:”Bijen zorgen voor ons en nu zorgen wij voor de bijen, door bloemetjes te zaaien.” Ze hadden het er in de klas namelijk over gehad voor welke ontbijtproducten allemaal bestuiving nodig is. De kinderen maakten op school ook een insectenhotel en zaadbommetjes met zaden van inheemse bloemen voor thuis.

Mooie samenwerking van dorp, gemeente en provincie

De insectenidylle is een initiatief van Doarpsbelang Himpens-Tearns. Mark Themmen stelt hiervoor een stuk land ter beschikking en gemeente Leeuwarden levert de zaden en begeleidt het zaaien. Het project draagt bij aan de biodiversiteit en valt binnen het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Op it mêd fan bioferskaat bart der al in soad yn ús provinsje. Troch ferbiningen te lizzen en gear te wurkjen kinne je dat just fersterkje.
Dat it meitsjen fan dizze ynsektenidylle troch it bewennersinisjatyf, lokale skoallen, gemeente, ûnderwiis en it herstelprogramma bioferskaat mei-inoar oppakt wurdt, is dêr in moai foarbyld fan.”

Energiemarkt Leeuwarden Zuid

 

SAVE TE DATE !!!
Energiemarkt Leeuwarden Zuid
6 november 19.00 – 22.00uur Van der Valk Hotel

De energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden en de Gemeente Leeuwarden nodigen u hierbij uit
voor de tweede editie van dé energiemarkt in Hotel Leeuwarden (van der Valk) Lynbaan 35, 8941 BR
Leeuwarden.

Lees meer

Ondernemers Netwerkevenement ZON

Ondernemers Netwerkevenement: Prinsjesdag en Belastingen 2024

Wil je niet alleen op de hoogte blijven van de laatste belastingwijzigingen, maar ook de kans grijpen om medeondernemers beter te leren kennen? Meld je dan aan bij ons ondernemersnetwerkevenement!

Datum: 31 oktober 2023
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Màrkant Wite mar 7, Leeuwarden

Sprekers:
Bas Combee is eigenaar en adviseur bij Advies Bureau Combee. Hij adviseert al jarenlang ondernemers inzake hun financiële planning, verzekeringen, bedrijfsfinancieringen en personeel.
Ida Hoekstra-Meeter is Belastingadviseur bij Adfintax. Ze heeft jarenlange ervaring als belastingadviseur, ze weet alles van juridische identiteit van uw onderneming.

Agenda:
19:30 – 20:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie.
20:00 – 21:00 uur: Presentatie over de Miljoenennota en het Belastingplan 2024
21:00 – 21:30 uur: Netwerkborrel en Afsluiting

Dit evenement biedt niet alleen inzicht in de nieuwste belastingontwikkelingen voor 2024, maar ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken en waardevolle zakelijke relaties op te bouwen.

Schrijf je in via ons aanmeldingsformulier om deel te nemen aan deze informatieve en sociale bijeenkomst.

Mis deze kans niet om zowel waardevolle inzichten te verwerven als collega-ondernemers beter te leren kennen. Wij zien ernaar uit om je te verwelkomen op 31 oktober 2023, zodat we samen kunnen leren en netwerken in een stimulerende omgeving.

Met vriendelijke groet,
Leeuwarder Zakelijke Ondernemers Netwerk

Algemene Ledenvergadering 23-11-2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 23-11-2023, 19:30 uur in Markant

Agenda:

Opening (presentielijst)
Terugblik 2023
Financieel jaarverslag 2022
Vooruitblik 2024 (plannen en begroting)
Bestuurlijk: afscheid bestuursleden en voordracht kandidaten
Rondvraag

Aansluitend verzorgt Wiebe Wieling (voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden) een presentatie waarbij er 2 toegangskaarten voor musical De Tocht worden verloot onder de aanwezigen.

De ALV is voor leden van de wijkvereniging, lid worden kan ter plekke.

 

Biodiversiteit in Zuiderburen-Hempens/Teerns

IKC Wynwizer en IKC Maxima gaan voor biodiversiteit !!

Van harte uitgenodigd op 18oktober 2023!!
De groepen 4 en 5 van IKC Wynwizer en IKC Maxima gaan woensdag 18 oktober
2023 een terrein aan het Pylkwiersterpaad/de Hoek inzaaien, zodat er in het voorjaar een
paradijs voor insecten en vogels ontstaat. De kleutergroepen gaan donderdag 19 oktober
2023 aan de slag in de Hofkerij van Hempens.

Op woensdag 18 oktober om 08;45 uur wordt het startschot gegeven.
Samen met wethouder Evert Stellingwerf en gedeputeerde Matthijs de Vries wordt met het
inzaaien van dit terrein gestart.
Uiteraard bent u ook als inwoner van Zuiderburen/Hempens-Teerns van harte welkom om
dit “zaai spektakel” van nabij mee te maken.
Voorafgaand aan deze zaaidag krijgen de leerlingen van groep 4/5 les over wilde bijen en
bloemen van natuurdocenten van IVN Fryslân. Met allerlei opdrachtjes ontdekken ze hoe
wilde bijen leven, wat zij nodig hebben en dat er heel veel verschillende wilde bijen zijn. Ook
worden insectenhotelletjes gebouwd.

Zowel dorpsbelang Hempens/Teerns als de wijkvereniging/wijkpanel Zuiderburen steunen
dit initiatief van harte en willen in nauwe samenwerking met de scholen, de inwoners, het
IVN Fryslân, de gemeente en de provincie een vervolg aan deze pilot geven.
Gedacht wordt aan de realisering van een ecologische verbindingszone vanaf de
Froskepôlle, langs het Pylkwiersterpaad richting Himpensermar.
Maar ook voorlichtingsavonden voor u als bewoner cq. wat u zelf kunt doen.
De voorlichting en educatie op beide scholen willen wij ook een vervolg geven.
De scholen zijn in ieder geval enthousiast en hopelijk wordt u dat ook!

Natuurwerkgroep Hempens/Teerns en Zuiderburen,
Claudia de Jongh, Hetty Dries, Jaap Schelvis, Els van Vliet en Wim Paauw

Meet & Eat Goutum

Zoals je wellicht weet, is enkele weken geleden de noodopvang voor asielzoekers in Campanile van start gegaan. Ben je benieuwd wie je nieuwe dorpsgenoten zijn? Meld je dan aan voor de Meet & Eat, en ontvang iemand bij jou aan tafel. Samen eten is een mooie manier om kennis te maken met elkaar!

Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden