Wijkfeest 2019

Wijkfeest 2019

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang!

Noteer de data voor het aankomende wijkfeest alvast in je agenda:
Donderdag 5 t/m zondag 8 september 2019.

Naast de vertrouwde activiteiten, bingo-volleybal-kinderspelletjes-kermis-band en pubquiz, hebben we ook een aantal nieuwe onderdelen bedacht………

Want wat te denken van:

  • een kinderdisco
  • Qmusic foute party
  • Grillmaster

Voor meer informatie kijk ook op de pagina’s over het wijkfeest.

Update van project: Het Donker Belicht

Update van project: Het Donker Belicht

Na de start van het project Het Donker Belicht bleef het enigszins stil, maar op de achtergrond is hard gewerkt aan het definitieve verlichtingsplan. Er is nav het project en de bewonersbijeenkomst opnieuw naar het verlichtingsplan gekeken. Er zijn diverse lantaarnpalen weer aangezet.

De lantaarnpalen die op dit moment uit staan, blijven uit en worden op korte termijn verwijderd. (Tenzij het een storing betreft, die palen worden niet verwijderd.) De voorbereiding daarvoor zijn in volle gang.

In de opdracht aan Ziut staat vermeld dat de werkzaamheden uiterlijk 1 maart a.s. afgerond dienen te zijn. In totaal worden er 58 palen verwijderd.

Straatnaamgeving Zuiderburen

Straatnaamgeving Zuiderburen

Voor de nieuwe wijk ten zuiden van Leeuwarden is gekozen voor de naam Zuiderburen. Deze naam is historisch vanwege het feit dat in het verleden ten zuiden van Hempens een buurtschap bestond met deze naam. Heden ten dage herinnert de straatnaam Suderbuorren hier nog aan. De naam is tevens een tegenhanger van Camminghaburen in Leeuwarden. De woonwijk Zuiderburen is opgedeeld in drie gedeelten, namelijk:

  • het woongebied tussen de Drachtsterweg en de Nauwe Greuns (1e fase);
  • het woongebied oostelijk van de Nauwe Greuns inclusief het toekomstige boscomplex (2e fase);
  • het woongebied tussen het boscomplex en de oostelijke plas (3e fase).

Lees meer

Zieke essen kap in Bosk van Pylkwier

Zieke essen kap in Bosk van Pylkwier

In het Bosk fan Pylkwier vinden vanaf maandag 30 juli 2018 boswerkzaamheden plaats. De duur van de werkzaamheden is ongeveer acht weken. Dit is sterk afhankelijk van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden

In het Bosk fan Pylkwier staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Door de omvang van de essentaksterfte is ingrijpen in verband met de veiligheid onontkoombaar.
Lees meer

In het nieuws: Essenziekte takelt bossen zuiderburen toe

In het nieuws: Essenziekte takelt bossen zuiderburen toe

Leeuwarder Courant 14 mei 2018

De essentaksterfte dwingt tot massale bomenkap in de bossen bij de Leeuwarder wijk Zuiderburen. Er komen zoveel mogelijk andere bomen voor terug.

Tienduizenden bomen zijn vanaf de jaren negentig rond Leeuwarden geplant in een poging om de stadsranden van serieuze bossen te voorzien. Denk aan het Leeuwarder Bos, maar ook de aanplant in Zuiderburen mag er inmiddels best wezen.

Daar, in het oude dorpsgebied van Hempens/Teerns staat inmiddels zo’n 100 hectare aan bospercelen, verdeeld over het Bos van Pylkwier en de Wiardaplantage. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit essen. Ze zijn destijds uitgekozen, omdat ze goed groeien op kleigrond.
Lees meer

Kattenklei in Zuiderburen

Kattenklei in Zuiderburen

Tot een jaar of tien geleden vormde het Van Harinxmakanaal de harde zuidgrens van de stad Leeuwarden. Goutum lag nog als een min of meer geïsoleerd dorp in de weilanden. Een kilometer ten oosten van Goutum lagen, gescheiden door het riviertje de Nauwe Greuns, de kleine dorpjes Teerns en Hempens, en iets ten zuiden van Hempens het kleine buurtschapje Zuiderburen.
In de eerste helft van de jaren negentig werd de ruimte tussen Goutum en Leeuwarden volgebouwd en kort daarna werd begonnen met de bouw van 1750 woningen in het open weidegebied, ingeklemd tussen het Van Harinxmakanaal, de Drachtsterweg en de Wâldwei. Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden