In het nieuws: Essenziekte takelt bossen zuiderburen toe

In het nieuws: Essenziekte takelt bossen zuiderburen toe

Leeuwarder Courant 14 mei 2018

De essentaksterfte dwingt tot massale bomenkap in de bossen bij de Leeuwarder wijk Zuiderburen. Er komen zoveel mogelijk andere bomen voor terug.

Tienduizenden bomen zijn vanaf de jaren negentig rond Leeuwarden geplant in een poging om de stadsranden van serieuze bossen te voorzien. Denk aan het Leeuwarder Bos, maar ook de aanplant in Zuiderburen mag er inmiddels best wezen.

Daar, in het oude dorpsgebied van Hempens/Teerns staat inmiddels zo’n 100 hectare aan bospercelen, verdeeld over het Bos van Pylkwier en de Wiardaplantage. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit essen. Ze zijn destijds uitgekozen, omdat ze goed groeien op kleigrond.
Lees meer

Kattenklei in Zuiderburen

Kattenklei in Zuiderburen

Tot een jaar of tien geleden vormde het Van Harinxmakanaal de harde zuidgrens van de stad Leeuwarden. Goutum lag nog als een min of meer geïsoleerd dorp in de weilanden. Een kilometer ten oosten van Goutum lagen, gescheiden door het riviertje de Nauwe Greuns, de kleine dorpjes Teerns en Hempens, en iets ten zuiden van Hempens het kleine buurtschapje Zuiderburen.
In de eerste helft van de jaren negentig werd de ruimte tussen Goutum en Leeuwarden volgebouwd en kort daarna werd begonnen met de bouw van 1750 woningen in het open weidegebied, ingeklemd tussen het Van Harinxmakanaal, de Drachtsterweg en de Wâldwei. Lees meer