Een duik in het fascinerende watersysteem van Zuiderburen en Friesland

Deze winter stond het oppervlaktewater in Zuiderburen soms tot aan de rand van de walbeschoeiing! Bootjes liggen hoger dan gebruikelijk en in combinatie met de golven klotst het water soms de tuinen in. De oorzaak? Hevige regenval in combinatie met een harde Noord(west)er wind. Reden genoeg om ons even kort te verdiepen in het watersysteem van Zuiderburen en Friesland, en ons onder te dompelen in de wondere wereld van water!

Lees meer

Terugblik op het werk van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving in 2023

Van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving
In maart 2022 zijn we gestart met onze activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen! Onze werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Daarnaast beschikken we inmiddels over een lijst met personen die ad hoc hand – en spandiensten willen verrichten. Dat kan zijn bij kinderactiviteiten, vervoer, het geven van workshops, beheren van ons budget, thuis gasten ontvangen, het geven van taalles, het geven van geestelijke steun, het gratis aanbieden van ruimte enz. We zijn hier erg blij mee, dit voelt rijk! Want het maakt het mogelijk dat we als werkgroep onze taken kunnen verdelen.

Lees meer

Sinterklaas intocht Zuiderburen

Zondag 19 november komt Sinterklaas weer aan in Zuiderburen. Hij wil natuurlijk graag alle kinderen begroeten. Hiervoor zijn 4 ontmoetingsplaatsen gecreëerd zodat de Sint de kinderen een handje kan geven maar natuurlijk ook de tekeningen in ontvangst kan nemen. Ook neemt hij natuurlijk weer zijn pieten mee. Hieronder een overzicht van de ontmoetingsplaatsen met de tijden.

 

Leerlingen zaaien insectenidylle in Leeuwarden

Leerlingen zaaien insectenidylle in Leeuwarden

Leerlingen van CBS de Maximaschool en OBS de Wynwizer zaaiden onlangs een Insectenidylle aan het Pylkwiersterpaad. Hiermee maken ze een mooie, fijne plek voor insecten, vogels en mensen. Bijen, vlinders en andere insecten vinden er voedsel en kunnen er eitjes leggen. Vogels eten van de zaden en wij mensen genieten van de bloemen en vlinders. Wethouder Evert Stellingwerf en Gedeputeerde Matthijs de Vries zaaiden samen met de leerlingen de eerste zaadjes.

Evert Stellingwerf: “Insecten, bijen en vlinders zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Het aanleggen van deze insectenidylle ziet er natuurlijk kleurrijk en prachtig uit. Daarnaast kan de aanleg het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, vliegen, vlinders en libellen, maar ook met kleine zoogdieren als muizen en egels. Gemeente Leeuwarden heeft de zaden speciaal geselecteerd voor deze wijk.”

Leren over de natuur met IVN

Voorafgaand aan de zaaidag kregen de leerlingen van groep 4/5 les over wilde bijen en bloemen van natuurdocenten van IVN Fryslân. Met allerlei opdrachten ontdekten ze hoe wilde bijen leven, wat zij nodig hebben en dat er heel veel verschillende wilde bijen zijn. Dat ze ook echt wat geleerd hebben, bleek wel uit een uitspraak van een van de leerlingen van groep 5:”Bijen zorgen voor ons en nu zorgen wij voor de bijen, door bloemetjes te zaaien.” Ze hadden het er in de klas namelijk over gehad voor welke ontbijtproducten allemaal bestuiving nodig is. De kinderen maakten op school ook een insectenhotel en zaadbommetjes met zaden van inheemse bloemen voor thuis.

Mooie samenwerking van dorp, gemeente en provincie

De insectenidylle is een initiatief van Doarpsbelang Himpens-Tearns. Mark Themmen stelt hiervoor een stuk land ter beschikking en gemeente Leeuwarden levert de zaden en begeleidt het zaaien. Het project draagt bij aan de biodiversiteit en valt binnen het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Op it mêd fan bioferskaat bart der al in soad yn ús provinsje. Troch ferbiningen te lizzen en gear te wurkjen kinne je dat just fersterkje.
Dat it meitsjen fan dizze ynsektenidylle troch it bewennersinisjatyf, lokale skoallen, gemeente, ûnderwiis en it herstelprogramma bioferskaat mei-inoar oppakt wurdt, is dêr in moai foarbyld fan.”

Energiemarkt Leeuwarden Zuid

 

SAVE TE DATE !!!
Energiemarkt Leeuwarden Zuid
6 november 19.00 – 22.00uur Van der Valk Hotel

De energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden en de Gemeente Leeuwarden nodigen u hierbij uit
voor de tweede editie van dé energiemarkt in Hotel Leeuwarden (van der Valk) Lynbaan 35, 8941 BR
Leeuwarden.

Lees meer

Ondernemers Netwerkevenement ZON

Ondernemers Netwerkevenement: Prinsjesdag en Belastingen 2024

Wil je niet alleen op de hoogte blijven van de laatste belastingwijzigingen, maar ook de kans grijpen om medeondernemers beter te leren kennen? Meld je dan aan bij ons ondernemersnetwerkevenement!

Datum: 31 oktober 2023
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Màrkant Wite mar 7, Leeuwarden

Sprekers:
Bas Combee is eigenaar en adviseur bij Advies Bureau Combee. Hij adviseert al jarenlang ondernemers inzake hun financiële planning, verzekeringen, bedrijfsfinancieringen en personeel.
Ida Hoekstra-Meeter is Belastingadviseur bij Adfintax. Ze heeft jarenlange ervaring als belastingadviseur, ze weet alles van juridische identiteit van uw onderneming.

Agenda:
19:30 – 20:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie.
20:00 – 21:00 uur: Presentatie over de Miljoenennota en het Belastingplan 2024
21:00 – 21:30 uur: Netwerkborrel en Afsluiting

Dit evenement biedt niet alleen inzicht in de nieuwste belastingontwikkelingen voor 2024, maar ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken en waardevolle zakelijke relaties op te bouwen.

Schrijf je in via ons aanmeldingsformulier om deel te nemen aan deze informatieve en sociale bijeenkomst.

Mis deze kans niet om zowel waardevolle inzichten te verwerven als collega-ondernemers beter te leren kennen. Wij zien ernaar uit om je te verwelkomen op 31 oktober 2023, zodat we samen kunnen leren en netwerken in een stimulerende omgeving.

Met vriendelijke groet,
Leeuwarder Zakelijke Ondernemers Netwerk

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden