Maaibeleid gemeente Leeuwarden

Veelgestelde vragen

Het staat prachtig in bloei. Waarom maaien jullie het weg?
Dat doen we om de bloemen een tweede bloeiperiode te geven. Voordat de bloemen zaad zetten worden ze gemaaid. Hierdoor worden ze gestimuleerd om nogmaals te bloeien. Op andere plekken maaien we juist later zodat er variatie ontstaat en op verschillende plekken in de gemeente nog wat staat te bloeien.

Kunnen kinderen nog wel spelen?
We geven kinderen volop ruimte om te spelen. Speelplekken en sportvelden worden nog steeds gemiddeld iedere twee weken gemaaid. Op sommige plekken maaien we paden door hoger gras zodat er avontuurlijkere speelomgevingen worden gecreëerd.

Is het een bezuiniging?
Het nieuwe maaibeheer is geen bezuiniging. Bij regulier gazononderhoud komt de maaimachine wekelijks langs. Het gras kan blijven liggen. Bij extensief beheer komt er vaak een speciale machine langs die maait en afvoert. Dit afvoeren brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast monitoren wij extensief beheerde bermen op de ontwikkeling. Daardoor is er geen sprake van een bezuiniging.

Is het niet gevaarlijk voor het verkeer?
Verkeersveiligheid staat altijd voorop. Bij kruispunten en zichtpunten zorgen wij altijd voor goed uitzicht.

Het ziet er onverzorgd uit
Wat voorde één er onverzorgd uitziet, is voor de ander een natuurlijke uitstraling. Het betekent niet dat het niet wordt verzorgd. We monitoren welke soorten bloemen en kruiden er groeien. Ook bepalen we wanneer, maar ook waar we moeten maaien. Daarnaast zorgen we ervoor dat de begroeiing niet over gaat hangen. Het ziet er anders uit dan een strak groen gazon. Maar dit alles doen we voor onze flora en fauna.

Waarom doen jullie dit ook in bebouwd gebied?
In bebouwd gebied kunnen we veel variatie creëren en veel betekenen voor de biodiversiteit. Monitoring laat zien dat er door ander beheer juist in bebouwd gebied goede resultaten te behalen zijn.

Mijn uitzicht is weg
We proberen zoveel mogelijk rekening met iedereen te houden. Soms mogen we ook niet eerder maaien. Bijvoorbeeld vanwege de nieuwe Natuurwet. Rietkragen kunnen onderdeel zijn van vliegroutes van vleermuizen. Of als er vogels in bermen broeden.

Levert het maaien geen gevaar op voor insecten?
Waar insecten zijn, maaien we zoveel mogelijk met een speciale machines. Daarop zit een zogenaamde föhn die voor de maaier uit blaast. Op die manier worden insecten niet meegezogen.

Bron: Gemeente Leeuwarden

Interactieve maaikaart van de gemeente Leeuwarden
Door het toepassen van verschillende maaivormen krijgen insecten, planten en kruiden meer ruimte. Maaien is maatwerk. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het nieuwe maaibeheer. Op de interactieve maaikaart ziet u waar en hoe wordt gemaaid. https://arcg.is/1CKHPP

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden