Lunch en ontmoeting met vluchtelingen

Als werkgroep Goutum, Zuiderburen, Hempens/Teerns en de Zuidlanden organiseren we een lunch/picknick op zaterdagmiddag 16 juli voor bewoners van het WTC en dorps/wijkbewoners.
Locatie: MFC Markant in Zuiderburen van 12.00 -14.00 uur.Wilt u meehelpen deze gebeurtenis te doen slagen, dan kunt u zich voor 1 juli a.s. opgeven bij Annemiek Heerma, email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
Graag daarbij aangeven wat u kunt betekenen naast aanwezig zijn!
Dit kan zijn:
• Eten meenemen, u kunt daarbij denken aan soep, broodjes, hartige taart, salades, pannenkoeken e.d
• Zorgen voor het vervoer van de bewoners van het WTC.
• Hulp bij activiteiten voor kinderen.
• Verzorgen van iets anders, bv muziek, zang, dans, sport of iets anders.
• Helpen bij de organisatie
We hopen ondanks de vakantieperiode dat we hen daarmee een paar plezierige uurtjes kunnen bezorgen.

Namens de werkgroep
Jenny Mink

%d