Inzameling grof tuinafval

Omrin stelt in samenwerking met gemeente Leeuwarden en wijkvereniging Zuiderburen, je dit jaar weer in de gelegenheid om uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.

Op onderstaande drie locaties in Zuiderburen wordt een rode Omrin container neergezet:
1. Parkeerterrein Jumbo.
2. Parkeerterrein aan de Pikemar.
3. Ytsjesan.

De containers staan in maart/april/mei op de volgende zaterdagen open:
Week 11 zaterdag 19 maart 2022 Week 15 zaterdag 16 april 2022
Week 12 zaterdag 26 maart 2022 Week 16 zaterdag 23 april 2022
Week 13 zaterdag 2 april 2022 Week 17 zaterdag 30 april 2022
Week 14 zaterdag 9 april 2022 Week 18 zaterdag 7 mei 2022


Vrijwilligers van wijkvereniging Zuiderburen zetten de containers ’s morgens om 11.00 uur open en sluiten deze om 17.00 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende containers deponeren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval te deponeren. De vrijwilligers zien erop toe dat dit niet gebeurt.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl.

%d