Hangjeugd

Hangjeugd op de speelvelden/pleinen die het gezellig heeft maar ook voor overlast zorgt…
Schreeuwende jeugd die fietsend door de wijk te horen zijn…
Rondslingerend afval…
Zinloze vernielingen…

Herkenbaar?!
We merken dat dit helaas steeds vaker voorkomt.

Daarom aan iedereen de vraag of rekening te houden met de omwonenden en zeker na 23:00.

Een bezorgde bewoner schrijft:
“Ik moet er niet aan denken om ieder weekend om half 2 weer de politie te moeten bellen of zelf de deur uit te moeten lopen om weer uit te leggen dat het echt te luid is allemaal.”

Een buurvrouw die tegenover de scholen woont:
“Ik wijs ze er vaak ook op dat ze zich op het terrein van een
peuteropvang bevinden en hun aanwezigheid daar ook niet passend is. Ik
kan wel zeggen dat het niet prettig is om voor een vrouw alleen op een
groep jongeren van soms wel 13 personen af te stappen.”

De verantwoording ligt bij ieder zelf, maar een goed gesprek thuis kan nooit kwaad!

Een melding kan altijd gedaan worden bij de politie (0900-8844) of gemeente (14058).

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden