Conclusies van de wijkschouw

De wijkschouw is een initiatief vanuit het wijkpanel waarbij gezamenlijk
met omwonenden, en zij  die betrokken zijn bij sociale en fysieke
veiligheid, gezamenlijk de wijk ingaan om de (zichtbare) problemen te
inventariseren.

 

 

 

 

 

 

Tijdens de wijkschouw konden inwoners samen met het wijkpanel de
problematiek, bijvoorbeeld rondom verzakkingen en groenonderhoud in de
wijk, signaleren en benoemen.

Door verschillende partners te betrekken bij de schouw, waaronder de
gemeente, wordt de problematiek vanuit verschillende ogen bekeken. Die
samenwerking kan leiden tot nieuwere en mogelijk ook snellere oplossingen.

In dit verslag staan de conclusies van deze wijkschouw.

 

 

 

 

Deze conclusies zijn inmiddels ook besproken met wethouder Jacobse en
Jelmer IJkema (gebiedswerker en beleidsmedewerker) van de gemeente
Leeuwarden. We hebben op korte termijn afspraken met medewerkers van de
gemeente om de problemen binnen onze wijk aan te pakken. We houden je op
de hoogte.
Ontzettend bedankt voor alle input en het meedenken, fijn om te merken
dat de betrokkenheid bij de wijkbewoners groot is!

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kan je mailen
naar het Wijkpanel: wijkpanel@wijkverenigingzuiderburen.nl

 

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden