De Thuisgevers

In maart 2022 is de werkgroep activiteiten vluchtelingen Goutum e.o. gestart met  activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen!

Zij organiseren activiteiten voor de bewoners van AZC Campanille en AZC Heliconstate.

In deze werkgroep werd het project van de Thuisgevers onder de aandacht gebracht. Zoals u weet, is er weinig doorstroom in asielzoekerscentra (azc) omdat er in het gehele land woningnood is. Toch staan er ook huizen/panden leeg. De Thuisgevers slaan een brug tussen burgerlijke en kerkelijke gemeenten door samen te kijken naar leegstaande gebouwen waar statushouders tijdelijk gehuisvest kunnen worden met een tweeledig doel:

  • Statushouders krijgen een tijdelijke woning en stromen in een later stadium door naar een permanente woning
  • Er komt ruimte in de azc’s.

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor het tijdelijk huisvesten van statushouders. Iedere gemeente heeft een taakstelling om een aantal statushouders te huisvesten. Met de huisvesting van deze statushouders wordt aan deze verplichting voldaan, al levert het voor de gemeente wel de verplichting op om de statushouders vervolgens permanente huisvesting aan te bieden. De landelijk werkende Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Inmiddels hebben de Thuisgevers ervaring opgebouwd om alles te regelen en zij zijn bereid ieder die een (tijdelijk) leegstaand pand tot zijn beschikking heeft te helpen. Zij zorgen ook voor extra sociale begeleiding door buddy’s.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://dethuisgevers.nl.

Saapke van der Meer

Een gast in huis met Takecarebnb

Sinds ongeveer 1,5 jaar zijn wij gastgezin voor statushouders die nog geen huis hebben en daarom nog in een AZC verblijven. We doen dit via de organisatie Takecarebnb (TCBNB), die zorgt voor matching en begeleiding. Het idee is om enerzijds het overvolle asielsysteem te ontlasten, en anderzijds mensen te helpen alvast te integreren.

De matchingsprocedure is zorgvuldig. Je maakt eerst kennis met elkaar, en daarna volgt nog een soort proefweekend, waarin de gast een of twee nachten komt logeren. Als dat wederzijds bevalt teken je een overeenkomst voor in principe 3 maanden. Als de gast na 3 maanden nog steeds nog geen huis heeft, is het mogelijk om het verblijf te verlengen.

We hebben tot nog toe 3 verschillende gasten gehad, de derde is nog steeds bij ons. Toen we er aan begonnen vonden we het een heel avontuur. Hoe zou het zijn om een vreemde in je huis op te nemen voor in ieder geval 3 maanden? Anderhalf jaar later kunnen we met overtuiging zeggen dat het gastgezin zijn ons leven vooral verrijkt heeft. Het is bijzonder om je huis een tijd te delen met iemand uit een heel andere cultuur. Je hoort verhalen die je anders niet zou horen, proeft gerechten die de gast voor je kookt, of deelt gerechten uit de westerse keuken. We leren anders kijken naar onze eigen cultuur en gewoontes, en naar onze taal, die best moeilijk blijkt om te leren. Onze eerste gast, een Syrische vrouw, is een goede vriendin van ons geworden.

Onze gasten waren tot nog toe beleefd en discreet, en vinden het ook fijn om op hun eigen kamer te zitten, na 1,5 jaar zonder enige privacy. Het voelt al snel natuurlijk om er tijdelijk een nieuwe huisgenoot bij te hebben.

Kortom, wij kunnen TCNBN alleen maar van harte aanbevelen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op https://takecarebnb.org/ voor meer informatie.

Alexandra Berculo

Een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding

Een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding

Wellicht heeft u het al eens in de krant gelezen of op de website van uw gemeente gezien: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een verkenning gestart voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Via deze e-mail willen wij u informeren over deze verkenning en uitnodigen voor de informatiebijeenkomsten die van 19 maart t/m 2 april 2024 voor dit project in de regio worden georganiseerd.

  Lees meer

Een duik in het fascinerende watersysteem van Zuiderburen en Friesland

Deze winter stond het oppervlaktewater in Zuiderburen soms tot aan de rand van de walbeschoeiing! Bootjes liggen hoger dan gebruikelijk en in combinatie met de golven klotst het water soms de tuinen in. De oorzaak? Hevige regenval in combinatie met een harde Noord(west)er wind. Reden genoeg om ons even kort te verdiepen in het watersysteem van Zuiderburen en Friesland, en ons onder te dompelen in de wondere wereld van water!

Lees meer

Terugblik op het werk van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving in 2023

Van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving
In maart 2022 zijn we gestart met onze activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen! Onze werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Daarnaast beschikken we inmiddels over een lijst met personen die ad hoc hand – en spandiensten willen verrichten. Dat kan zijn bij kinderactiviteiten, vervoer, het geven van workshops, beheren van ons budget, thuis gasten ontvangen, het geven van taalles, het geven van geestelijke steun, het gratis aanbieden van ruimte enz. We zijn hier erg blij mee, dit voelt rijk! Want het maakt het mogelijk dat we als werkgroep onze taken kunnen verdelen.

Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden