Verborgen kunstwerk

In 2002 kreeg beeldend kunstenaar Paul de Kort (Utrecht) de opdracht van de gemeente Leeuwarden om vier terpen te ontwerpen voor Zuiderburen. Een belangrijk thema in de opdracht was het Friese terpenlandschap dat ‘voor eenvijfde uit land en voor vier vijfde uit lucht bestaat’. De glooiingen die terpen veroorzaken in het vlakke Friese landschap vormde voor de Kort de inspiratie om visuele glooiingen te laten ontstaan in het platte vlak van de terpen in Zuiderburen. Door golvende lijnen telkens iets ten opzichte van elkaar te verschuiven lijken de platte oppervlakken van de terpen te glooien. Maar wat aan de ene kant hoog lijkt, blijkt van de andere kant gezien laag; hoog of laag, op of neer, wal of greppel, het wordt veroorzaakt door het veranderde standpunt van de beschouwer.

Lees meer

Straatnaamgeving Zuiderburen

Straatnaamgeving Zuiderburen

Voor de nieuwe wijk ten zuiden van Leeuwarden is gekozen voor de naam Zuiderburen. Deze naam is historisch vanwege het feit dat in het verleden ten zuiden van Hempens een buurtschap bestond met deze naam. Heden ten dage herinnert de straatnaam Suderbuorren hier nog aan. De naam is tevens een tegenhanger van Camminghaburen in Leeuwarden. De woonwijk Zuiderburen is opgedeeld in drie gedeelten, namelijk:

  • het woongebied tussen de Drachtsterweg en de Nauwe Greuns (1e fase);
  • het woongebied oostelijk van de Nauwe Greuns inclusief het toekomstige boscomplex (2e fase);
  • het woongebied tussen het boscomplex en de oostelijke plas (3e fase).

Lees meer

Kattenklei in Zuiderburen

Kattenklei in Zuiderburen

Tot een jaar of tien geleden vormde het Van Harinxmakanaal de harde zuidgrens van de stad Leeuwarden. Goutum lag nog als een min of meer geïsoleerd dorp in de weilanden. Een kilometer ten oosten van Goutum lagen, gescheiden door het riviertje de Nauwe Greuns, de kleine dorpjes Teerns en Hempens, en iets ten zuiden van Hempens het kleine buurtschapje Zuiderburen.
In de eerste helft van de jaren negentig werd de ruimte tussen Goutum en Leeuwarden volgebouwd en kort daarna werd begonnen met de bouw van 1750 woningen in het open weidegebied, ingeklemd tussen het Van Harinxmakanaal, de Drachtsterweg en de Wâldwei. Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden