Buurt AED

Bewoners van De Lits en De Lauwers hebben gezamenlijk een buurtAED gekocht. De AED wordt gebruikt om het hart weer aan de gang te brengen bij een hartstilstand. Tijd speelt daarbij een grote rol: hoe sneller begonnen wordt met reanimeren, hoe beter de vooruitzichten. De beschikbaarheid in de buurt is het belangrijkste reden geweest om
plaatselijk een actie te starten.

De AED hangt in een kastje met codeslot aan de buitenmuur op een goed bereikbare plek. Een buurthulpverlener kan de AED ophalen wanneer er eerste hulp verleend moet worden bij een hartstilstand. Binnen 6 minuten beginnen met reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de overlevingskans aanzienlijk! Door de AED aan te melden bij het
landelijke reanimatie oproepsysteem weet de meldkamer van 112 waar het apparaat hangt. De burgerhulpverleners die in het geval van een hartstilstand worden ingezet, krijgen van 112 te horen waar ze de AED op kunnen halen.

buurt AEDElk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. Veel AED’s hangen bij bedrijven en kantoren waardoor de beschikbaarheid in de buurt vaak beperkt is. Snel handelen bij een hartstilstand is echter van levensbelang. Maar in de buurt van de beide straten was geen AED dag en nacht bereikbaar. Enkele buurtgenoten namen het initiatief om een inzamelingsactie te starten op de site www.buurtaed.nl. Ze bezorgden huis aan huis een folder over het doel van de actie en de bewoners reageerden enthousiast. Binnen 14 dagen stortten ze met elkaar voldoende geld om het apparaat te kunnen kopen.
De website BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en sponsor Philips. De website maakt het een buurt erg makkelijk om via een actie in de vorm van crowdfunding geld in te zamelen. Nadat het actiebedrag is behaald, wordt het apparaat toegestuurd.
De initiatiefnemers roepen andere straten op hun voorbeeld te volgen en zelf ook een actie te starten. Een buurt AED kan levens redden!

%d