Zuiniger in Zuiderburen

In Zuiderburen zijn er veel mogelijkheden zuiniger om te gaan met energie.

Voor de hand liggende maatregelen als zonnepanelen en warmtepompen, maar ook minder bekende of nieuwe technieken kunnen we in onze wijk toepassen. Hier willen we deze presenteren.

Collectieve inkoopactie ‘Leeuwarden Isoleert’

Wie interesse heeft om een woning te isoleren, kan gebruik maken van de tijdelijke kortingsactie ‘Leeuwarden Isoleert’. Je kunt kiezen voor spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie. Via de actiepagina www.duurzaambouwloket.nl/leeuwardenisoleert kan er vrijblijvend een offerte aangevraagd worden. We werken voor de kortingsactie samen met regionale partijen. De actieperiode loopt 3 maanden en start op 3 februari.

Meer informatie via www.energieloketleeuwarden.nl en via Facebook.

Heeft u nog vragen over de kortingsactie?

Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of tel. 072-743 39 56.

Bijna alle woningen in Zuiderburen geschikt voor zonnepanelen

Bijna alle woningen in Zuiderburen (en alle woningen in Hempens en Teers) zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.
Dat een woning geschikt is houdt in dat zonnepanelen die op deze woningen worden geplaatst in korte tijd meer opleveren dan ze kosten. Goed voor het milieu én voor je portemonnee dus.

Langzamerhand heeft in veel straten van onze wijk al de helft van de woningen panelen.

Wie wil weten welke huizen geschikt zijn voor zonnepanelen kan dat bekijken op  de zonnekaart van Leeuwarden.

Ook veel woningen waarvan een paar jaar geleden nog werd gedacht dat ze niet zo geschikt waren voor zonnepanelen blijken nu toch wel hun portie zonneenergie mee te kunnen pakken. Ook aan De Fluessen, met daken op het noordoosten, verschijnen nu zonnepanelen.

 

 

 

Zonnepanelen gaan uit op zonnige dagen”

Inmiddels is gebleken dat al die zonnepanelen op de dagen dat de zon de meeste energie geeft meer produceerden dan het net goed kon verwerken. De wijkvereniging, gemeente Leeuwarden en netbeheerder Liander willen dit probleem aanpakken. Dat moet door Liander worden verzorgd. Er wordt aan gewerkt. hier de reactie van Liander:

Energie verdient aandacht!

Liander is op verzoek van de wijkvereniging en gemeente Leeuwarden in gesprek gegaan omtrent mogelijke oorzaken dat zonnepanelen op verschillende locaties in de wijk uitschakelen. De energietransitie gaat enorm snel, sneller dan Liander de netten, indien nodig, aan kan passen. Ook in Zuiderburen waar al circa 400 van de 2.000 daken vol leggen met zonnepanelen gaan de ontwikkelingen snel. Zo snel dat dit spanningsproblemen geeft in het elektriciteitsnet.

Wat is er aan de hand?

Op diverse plekken in Zuiderburen schakelen op zeer zonnige dagen zonnepanelen automatisch uit. Dit is vervelend omdat zo inkomsten worden gemist en er tijdelijk geen duurzame stroom wordt geproduceerd. Deze zonnepanelen worden door de invertors van de zonnepanelen zelf afgeschakeld om ze te beschermen tegen te hoge spanningen. Invertors zijn omvormers die de gelijkstroom die door de zonnepanelen opgewekt worden om te zetten in wisselstroom wat gebruikelijk is in Nederland. Het aanbod van zonnestroom is op zeer zonnige dagen erg groot ten opzichte van het verbruik op dat moment in de wijk. Dit betekent dat de stroom niet ter plekke wordt afgenomen en de duurzame stroom via het stroomnet van Liander afgevoerd wordt naar plaatsen waar veel energievraag is. Door de lange uitlopers van laagspanningskabels zorgt dit voor spanningsverhoging in de elektriciteitsnetten. Op verschillende plekken is dit in Zuiderburen aan de hand.

Op onze website staat via deze link energie-opwekken-en-terugleveren/spanningsproblemen? ook nuttige informatie over deze materie.

Wat doet Liander hieraan?

Liander constateert na metingen in het elektriciteitsnet gedaan dat de spanning soms te hoog wordt en buiten de bandbreedte treedt die landelijk is afgesproken. De komende tijd worden de netten verzwaard door het bijplaatsen van extra transformatorstationnetjes in de wijk, op verschillende locaties. Zo zal onder meer aan het Eeltjemar en Braksân een extra transformator geplaatst worden, zodat het net in dat deel van Zuiderburen toekomstbestendig is.

Op andere plekken in de wijk doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Afgesproken is dat Liander een analyse van de hele wijk gaat doen. Als uit die analyse blijkt dat de netten verder verzwaard moeten worden, zorgt Liander hiervoor. Wij zullen de wijkvereniging en gemeente Leeuwarden hiervan op de hoogte houden.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan helpen door de locaties van de nieuwe transformatorstationnetjes samen met Liander snel te realiseren door mee te denken over locaties, stedebouwkundigen ervan bewust te maken dat snelheid geboden is. Tevens helpt het om het vergunningstraject te bespoedigen. De samenwerking tussen Liander en de gemeente Leeuwarden is goed.

Liander probeert spanningsproblemen natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij onder andere door te voorspellen waar aanpassingen in het net nodig zijn. Het helpt ons als klanten hun plannen op tijd met ons delen. U kunt dit doen door het terug leveren te melden via energieleveren.nl

Samen naar een duurzame wereld en toekomstbestendig elektriciteitsnet!

Oeds Kuipers Relatiemanager regio Friesland | Liander Assetmanagement

 

Woningen in Zuiderburen goed te verwarmen met warmtepomp

De woningen in onze wijk zijn gebouwd na 2001, dus zelfs de eerste woningen die hier werden gebouwd zijn al redelijk tot goed geïsoleerd.

Wie in Zuiderburen in de woonkamer vloerverwarming heeft kan vrijwel zeker zonder problemen de CV-ketel de deur uit doen en voor de verwarming en het warm water een warmtepomp laten installeren.

Warmtepompen zijn in aanschaf veel duurder dan een CV ketel. Toch zijn ze op de lange termijn goedkoper dan gas. En het levert direct grote winst voor het milieu: 50-80% minder CO2, en met je eigen zonnepanelen nog minder.

Wie meer wil weten over warmtepompen kan hier terecht:

Niet Wachten op Waterstof
door Sybren Bruining

Gaat waterstofgas in de toekomst ‘ons’ aardgas vervangen als milieuvriendelijk alternatief?

In Groningen wordt er al gewerkt aan waterstoftechniek, en het lijkt er inderdaad op dat er een belangrijke toekomst is voor waterstof. Auto’s op die op waterstof rijden zijn al te koop (maar nu nog te weinig tankstations). Als brandstof voor vrachtwagens, schepen, misschien zelfs vliegtuigen en voor elektriciteitscentrales is het prima bruikbaar.

Waterstof bijmengen in ons aardgasnet is nu al mogelijk, ombouwen van het hele gasnet relatief eenvoudig.

Het ombouwen van een CV-ketel van aardgas naar waterstofgas is ook geen probleem. Het lijkt dus voor de hand te liggen om over te stappen van aardgas of waterstofgas. Het zou tenslotte jammer zijn de hele aardgas infrastructuur zo maar weg te doen.

Groene waterstofgas maken kost veel groene stroom

Het probleem van groen waterstofgas (gemaakt met energie van windmolens of zonepanelen) is dat je er meer energie voor nodig hebt dan je er later weer uit haalt. Wie met een elektrische auto 10 kWh stroom uit het stopcontact laadt, heeft minstens 20 kWh groene stroom nodig voor hetzelfde aantal kilometers met een groene-waterstofauto. En je huis met elektrische kacheltjes verwarmen neemt per saldo minstens 25-47% minder stroom dan je nieuwe waterstofketel. Ook wanneer de techniek efficiënter wordt blijft het nadelig effect.

Spotgoedkope groene stroom in de daluren

Omdat de zon alleen overdag schijnt en het ook niet altijd even hard waait kunnen we in de toekomst grote schommelingen in aanbod en prijs van groene stroom verwachten. In Duitsland is het al enkele keren gebeurd dat er meer groene stroom wordt geproduceerd dan dat er kan worden gebruikt. Door deze pieken in het aanbod te gebruiken voor de productie van groene waterstof kan de waterstof natuurlijk goedkoper worden. De grote vraag die overblijft is natuurlijk:

hoe goedkoop?

Wie denkt goedkoper te kunnen verwarmen met waterstof komt waarschijnlijk bedrogen uit. Er is namelijk een grote vraag te verwachten naar die ‘goedkope’ waterstof:

  • De industrie gebruikt nu grote hoeveelheden grijze waterstof (gewonnen uit aardgas), en zal ook over moeten schakelen op groene waterstof
  • Als brandstof voor vrachtwagens schepen en vliegtuigen
  • Als brandstof voor energiecentrales in de koudste wintermaanden

Het is maar de vraag of energie uit waterstof even duur wordt als elektriciteit, en dat het heel veel goedkoper wordt lijkt erg onwaarschijnlijk. Bovendien kan het wel 15-30 jaar duren voor dat er voldoende groene waterstof gemaakt kan worden.

warmtepomp veel efficiënter

Daarnaast het een gegeven dat een warmtepomp veel efficiënter is dan waterstof. Het verschil in energiebehoefte is nu een factor 5-7 voor verwarming en 3-5 voor warm water.

Daarmee is de kans dat een waterstofgas-netwerk op wijkniveau rendabel kan worden zo klein dat je er zeker in zuiderburen beter niet op kan wachten. Beter kun je nu een warmtepomp aanschaffen. Tegen de tijd dat er waterstofgas uit de gaskraan komt is de investering in die warmtepomp al lang terug verdiend. De kans dat er nooit waterstof naar zuiderburen zal komen is ook heel groot.

Alleen waar het toepassen van warmtepompen niet mogelijk is zou waterstof voor verwarming van woningen interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld als alternatief voor stadsverwarming. We kunnen er hier maar beter niet op wachten….

Meer informatie, achtergronden en berekeningen over waterstof:

Expertisecentrum Warmte.nl

WattisDuurzaam.nl

En voor alles over duurzaamheid:

Onderzoeken wat de mogelijkheden voor jouw huis zijn? Vraag de gratis Energie-scan aan!