Pylkwiersterpaad

“Kruiden- en bloemenrijk inrichten bermen Pylkwiersterpaad”

Naar aanleiding van een enquête in de buurt willen wij als buurtteam onze blik niet beperken tot de energietransitie, maar ook op andere manieren bijdragen aan duurzaamheid in onze buurt. Eén manier waarop we de buurt kunnen verbeteren is het groen aantrekkelijker te maken voor insecten. Iedereen kan in zijn eigen tuin wat doen. Samen kunnen we ook wat doen met al het groen in de wijk.

Het Pylkwiersterpaad, centraal in de buurt, leek ons een mooie plek om te beginnen. Samen met de fruittuinploeg en de scholen kunnen we daar wat meer kleur in het groen aanbrengen. Niet alleen aantrekkelijk voor insecten maar ook voor wandelaars. Omdat het Pylkewiersterpaad in Hempens ligt moet dorpsbelang hierin het voortouw nemen. Wanneer het lukt gaan we volgend jaar aan de slag. De bloemetjes komen dan in het volgende voorjaar.

Dit willen we bereiken

Meer variatie in de vegetatie

Om zoveel mogelijk verschillende insecten aan te trekken is variatie in de vegetatie van groot belang. Hoe meer soorten planten beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat een vlinder zich op zijn plaats voelt. Ditzelfde geldt voor bijen, omdat die vaak gespecialiseerd zijn in het bezoeken van enkele soorten planten voor nectar. Daarnaast zorgt grote variatie ervoor dat er gedurende een groot deel van het jaar planten in de bloei staan. Zo is er vrijwel altijd nectar aanwezig voor bijen, vlinders en andere insecten.

Meer beschutting

Insecten hebben een hoge lichaamstemperatuur nodig om zich te kunnen voortbewegen. Bij sommige soorten moet die wel oplopen tot 25˚C voordat ze kunnen vliegen. Omdat insecten koudbloedig zijn en ze zichzelf dus niet kunnen verwarmen, zijn ze afhankelijk van de zon. Als zonplaats worden vrijwel altijd plaatsen uit de wind gekozen, omdat een hoge lichaamstemperatuur zo het snelst bereikt kan worden. Beschutting is dus van groot belang. Er zijn al veel bomen en struiken aanwezig die zorgen voor beschutting, maar daarnaast helpen hoogteverschillen in de bodem om zulke plekken te creëren. Boomstammen en keien doen hetzelfde.

Meer nest- en overwintergelegenheid

Vooral bijen zijn afhankelijk van het voedsel rondom hun nestplaats. Zij zullen niet ver gaan op zoek naar bloemen. Om te zorgen dat dit soort insecten de idylle bezoeken, zal er nest- en overwintergelegenheid geboden moeten worden.

Bewustwording

Hoewel er vanuit wordt gegaan dat insecten ook met zo’n klein gebiedje weer wat worden geholpen, is het belangrijker dat er bij mensen het belang van insecten gaan inzien. Om insecten écht te kunnen helpen, zal iedereen zich ervan bewust moeten worden dat de achteruitgang van insecten een serieus probleem is. Daarnaast zou het natuurlijk geweldig zijn als mensen ook in hun eigen tuin meer rekening zullen gaan houden met insecten als gevolg van dit project.

Rapport

Het hele rapport kunt u hier downloaden.

Insectenidylle-Pylkwiersterpaad
Insectenidylle-Pylkwiersterpaad

Informatieavond

Om de bewoners van Zuiderburen/Hempens/Teerns te informeren over de idylle en alles daar omheen, zal er een informatieavond georganiseerd worden. Dit zal 1 à 2 maanden voor de start van het project plaatsvinden. De avonden zijn in eerste instantie bedoeld voor de volwassenen in de omgeving, maar ook jeugd is hier natuurlijk van harte welkom.

Educatief programma

Volgend op de informatieavonden zal een educatief programma van start gaan op de basisscholen in Zuiderburen, CBS de Maximaschool en OBS de Wynwizer. Alle klassen zullen hierin worden meegenomen.