Buurkracht Buurtteam

Duurzamer wonen in Hempens, Teerns en Zuiderburen

Buurkracht Buurtteam

Het Buurkracht buurtteam is een groep enthousiaste vrijwilligers die hun buurt graag duurzamer willen maken. We kijken vooral naar energiebesparing bij het wonen, omdat we daarbij als buren met dezelfde uitdagingen te maken hebben, omdat het soms loont dingen samen aan te pakken en omdat we altijd van elkaar kunnen leren. Maar waar dat kan verbreden we onze blik…

Van het gas af – in Zuiderburen moet je het zelf regelen

In de warmtevisie van de gemeente Leeuwarden moet zuiderburen van het gas af, en er komt geen warmtenet of groen gas voor in de plaats. Voorlopig blijft het gasnet liggen, in ieder geval tot na 2030 en waarschijnlijk tot 2040. Hempens en Teerns komen in aanmerking voor groen gas. De regeling is nog niet helemaal definitief, maar de kans dat er bij ons nog iets wordt veranderd is niet groot. Wie nog verwarmt met gas moet dus zelf op zoek naar een alternatief. Daarvoor is in onze buurt alleen elektriciteit beschikbaar. Liander is al begonnen het netwerk in onze buurt te verzwaren. Dat maakt het mogelijk om warmtepompen te gebruiken, nu het meest voor de hand liggende alternatief voor de gasgestookte CV. Met de huidige gasprijs is het niet nodig om tot 2030 te wachten: van het gas af gaan levert nu al meer op dan het kost. Meer over de overstap naar een warmtepomp vind je hier:

Energiecoach

Het buurtteam kan u adviseren

We hebben nu zelf voldoende kennis in huis: 2 leden van het buurtteam hebben een cursus voor energiecoaching gevolgd. We kunnen nu onafhankelijk en gratis advies geven aan alle buren die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Lees meer of meld je aan….

Leerlingen zaaien insectenidylle bij Pylkwiersterpaad in Leeuwarden

Naar aanleiding van een enquête in de buurt wilden wij als buurtteam onze blik niet beperken tot de energietransitie, maar ook op andere manieren bijdragen aan duurzaamheid in onze buurt. Eén manier waarop we de buurt kunnen verbeteren is het groen aantrekkelijker te maken voor insecten. Iedereen kan in zijn eigen tuin wat doen. Samen kunnen we ook wat doen met al het groen in de wijk. Leerlingen van CBS de Maximaschool en OBS de Wynwizer zaaiden een Insectenidylle aan het Pylkwiersterpaad.  Lees meer….

Kinderen gaan van start met insectenidylle. foto: Mitch De Pon
Energie coöperatie

Een hele praktische aanpak van de overstap naar duurzame energie is samenwerken in een energiecoöperatie. Een coöperatie kan werken aan gezamenlijke inkoopacties en eigen zonnevelden of windmolens laten bouwen. In zuiderburen is nu energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden actief.

 

Energiecoöperatie ‘Energiek Goutum’ heet nu ‘Stroomland Leeuwarden’.

Stap ook over naar zonne-energie van de zonnepanelen aan de Drachtsterweg/Waldwei. Deelname kost €20,-, maar is gratis wanneer u klant wordt bij “Energie van ons” (let op: overstappers naar Energie van ons moeten zich ook nog even per e-mail of via de site aanmelden bij Stroomland Leeuwarden)

De coöperatie heeft geen winstoogmerk, investeert in de lokale economie, en levert via “Energie van ons” de meest duurzame energie. Meestal nog goedkoper ook, dus je hoeft niet elk jaar een nieuwe leverancier te zoeken… Het is echt de moeite waard om even uit te zoeken of deze energieleverancier niet beter of voordeliger is dan uw huidige leverancier.

Er zijn nog veel meer praktische en ideële voordelen verbonden aan het lidmaatschap van een coöperatie. Zie hiervoor de website www.stroomlandleeuwarden.nl

De energiecoaches van het buurtteam en die van Stroomland hebben hun krachten gebundeld! Leden van Stroomland kunnen zich aanmelden via de corporatie. Inwoners van Hempens, Teerns en Zuiderburen kunnen zich hier aanmelden voor een energiescan.

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden