Buurkracht Buurtteam

Duurzamer wonen in Hempens, Teerns en Zuiderburen

Buurkracht Buurtteam

Het Buurkracht buurtteam is een groep enthousiaste vrijwilligers die hun buurt graag duurzamer willen maken. We kijken vooral naar energiebesparing bij het wonen, omdat we daarbij als buren met dezelfde uitdagingen te maken hebben, omdat het soms loont dingen samen aan te pakken en omdat we altijd van elkaar kunnen leren. Maar waar dat kan verbreden we onze blik…

Enquete “Wat vind jij van wonen in Zuiderburen?”

Dat wilden Buurkracht en TNO graag weten. Samen met het Buurtteam Zuiderburen-Hempens onderzochten ze wat mensen in Zuiderburen vinden van wonen in hun wijk.
He aantal reacties was te klein om echt representatief te zijn voor de buurt. Voor het onderzoek waren de reacties wel heel nuttig omdat in combinatie met andere bronnen wel een goede indruk van de wijk ontstaat.

Uitkomsten

De voorlopige resultaten zullen u vast niet verbazen. Hier een greep uit de respons:

  • In het algemeen zijn de bewoners tevreden met hun wijk.
  • Wat wordt er gemist: Winkels als bakker, slager, groenteman; voorzieningen als dokterspost en sportschool
  • Verkeersproblemen: Te hard rijden, foutparkeren
  • Wat wordt gewaardeerd: groen, mooie ligging, rust, schone buurt
  • Wat kan beter: o.a. onderhoud voetpaden, groenvoorzieningen enz.
  • Mensen in de buurt zijn bereid samen dingen aan te pakken of te organiseren, wanneer dat activiteiten zijn die bij hen passen.

Uit andere bronnen is gebleken dat een grote minderheid (30%) van onze buurtgenoten moeite heeft de hoge woonlasten in deze buurt op te brengen.

Wat gaan we met het onderzoek doen?

Wat we met de uitkomsten van dit onderzoek willen doen wordt nu besproken, daarover eind januari meer op deze site.

Mee doen

Iedereen die heeft meegedaan daarvoor hartelijk dank namens het Buurkrachtteam Zuiderburen-Hempens, TNO en Buurkracht.

Het buurtteam hoort natuurlijk ook nu nog graag wat jullie vinden van onze woonomgeving. Tips en suggesties zijn altijd welkom. En meedoen kan ook. Stuur een berichtje wanneer je mee wil praten over duurzaamheid in onze wijk en je krijgt een uitnodiging voor de volgende vergadering.

zuiderburen.hempens@gmail.com

 

Collectieve inkoop zonnepanelen

Dit najaar biedt de gemeente Leeuwarden huiseigenaren de kans om aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie voor energiebesparende maatregelen bij Winst uit je Woning. Winst uit je Woning verzamelt de vraag naar specifieke maatregelen en veilt deze vraag onder een brede groep zoveel mogelijk regionale marktpartijen. Door samen in te kopen draagt dit initiatief bij aan een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Huiseigenaren uit de gemeente Leeuwarden hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente en kunnen zich inschrijven voor o.a. spouw- en vloerisolatie, voor HR++ glas en voor zonnepanelen.

Schrijf je in op www.winstuitjewoning.nl

Gratis energiescan

Onderzoeken wat er nog meer mogelijk is voor jouw huis? Vraag de gratis Energie-scan aan!