Buurkracht Buurtteam

Duurzamer wonen in Hempens, Teerns en Zuiderburen

Enquête

Wat vind jij van wonen in Zuiderburen?

Dat willen Buurkracht en TNO graag weten. Samen met het Buurkrachtteam Zuiderburen-Hempens onderzoeken we manieren om de buurt verder te verduurzamen en energiezuinig te maken. Hierbij willen we graag aansluiten bij wat mensen in Zuiderburen vinden van wonen in hun wijk.

De Enquête is inmiddels afgerond. Binnenkort presenteren we hier de eerste resultaten.

Iedereen die heeft meegedaan daarvoor hartelijk dank namens het Buurkrachtteam Zuiderburen-Hempens, TNO en Buurkracht.

Mee doen

Het buurtteam hoort natuurlijk ook nu nog graag wat jullie vinden van onze woonomgeving. Tips en suggesties zijn altijd welkom. En meedoen kan ook. Stuur een berichtje wanneer je mee wil praten over duurzaamheid in onze wijk en je krijgt een uitnodiging voor de volgende vergadering.

zuiderburen.hempens@gmail.com

 

Collectieve inkoop zonnepanelen

Dit najaar biedt de gemeente Leeuwarden huiseigenaren de kans om aan te sluiten bij de collectieve inkoopactie voor energiebesparende maatregelen bij Winst uit je Woning. Winst uit je Woning verzamelt de vraag naar specifieke maatregelen en veilt deze vraag onder een brede groep zoveel mogelijk regionale marktpartijen. Door samen in te kopen draagt dit initiatief bij aan een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Huiseigenaren uit de gemeente Leeuwarden hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente en kunnen zich inschrijven voor o.a. spouw- en vloerisolatie, voor HR++ glas en voor zonnepanelen.

Schrijf je in op www.winstuitjewoning.nl

Gratis energiescan

Onderzoeken wat er nog meer mogelijk is voor jouw huis? Vraag de gratis Energie-scan aan!