Buurkracht Buurtteam

Duurzamer wonen in Hempens, Teerns en Zuiderburen

Buurkracht Buurtteam

Het Buurkracht buurtteam is een groep enthousiaste vrijwilligers die hun buurt graag duurzamer willen maken. We kijken vooral naar energiebesparing bij het wonen, omdat we daarbij als buren met dezelfde uitdagingen te maken hebben, omdat het soms loont dingen samen aan te pakken en omdat we altijd van elkaar kunnen leren. Maar waar dat kan verbreden we onze blik…

Energiecoach

Het buurtteam kan u adviseren

We hebben nu zelf voldoende kennis in huis: 2 leden van het buurtteam hebben een cursus voor energiecoaching gevolgd. We kunnen nu onafhankelijk en gratis advies geven aan alle buren die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Lees meer of meld je aan….

Energie coöperatie

Een hele praktische aanpak van de overstap naar duurzame energie is samenwerken in een energiecoöperatie. Een coöperatie kan werken aan gezamenlijke inkoopacties en eigen zonnevelden of windmolens laten bouwen. In zuiderburen is nu energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden actief.

 

Energiecoöperatie ‘Energiek Goutum’ heet nu ‘Stroomland Leeuwarden’.

Stap ook over naar zonne-energie van de zonnepanelen aan de Drachtsterweg/Waldwei. Deelname kost €20,-, maar is gratis wanneer u klant wordt bij “Energie van ons” (let op: overstappers naar Energie van ons moeten zich ook nog even per e-mail of via de site aanmelden bij Stroomland Leeuwarden)

De coöperatie heeft geen winstoogmerk, investeert in de lokale economie, en levert via “Energie van ons” de meest duurzame energie. Meestal nog goedkoper ook, dus je hoeft niet elk jaar een nieuwe leverancier te zoeken… Het is echt de moeite waard om even uit te zoeken of deze energieleverancier niet beter of voordeliger is dan uw huidige leverancier.

Er zijn nog veel meer praktische en ideële voordelen verbonden aan het lidmaatschap van een coöperatie. Zie hiervoor de website www.stroomlandleeuwarden.nl  (of tijdelijk nog www.energiekgoutum.nl)

bewonersinitiatief

“Kruiden- en bloemenrijk inrichten bermen Pylkwiersterpaad”

Naar aanleiding van een enquête in de buurt willen wij als buurtteam onze blik niet beperken tot de energietransitie, maar ook op andere manieren bijdragen aan duurzaamheid in onze buurt. Eén manier waarop we de buurt kunnen verbeteren is het groen aantrekkelijker te maken voor insecten. Iedereen kan in zijn eigen tuin wat doen. Samen kunnen we ook wat doen met al het groen in de wijk.

Het Pylkwiersterpaad, centraal in de buurt, leek ons een mooie plek om te beginnen. Samen met de fruittuinploeg en de scholen kunnen we daar wat meer kleur in het groen aanbrengen. Niet alleen aantrekkelijk voor insecten maar ook voor wandelaars. Lees meer….

Paniek in Zuiderburen?

“Zonnepanelen gaan uit op zonnige dagen”

Kopte de Leeuwarder Courant op 16 juni.

“Naar schatting worden op vijftig plaatsen in Friesland zonnepanelen uitgeschakeld op zonnige dagen. Vooral de panelen op woningen leveren dan te veel stroom, waardoor het net het aanbod niet aankan……. Een van de wijken waarin zonnepanelen worden uitgeschakeld, is Zuiderburen in Leeuwarden.”

Bij een aantal bewoners van onze wijk zijn dit jaar op hele zonnige dagen de zonnepanelen uitgevallen. Het systeem schakelt zichzelf uit wanneer de spanning op het elektriciteitsnet te hoog wordt, en dat was bij een aantal bewoners het geval.

Inmiddels word er door netbeheerder Liander gewerkt aan een oplossing. In het najaar komen er al enkele transformators bij in de buurt, en er wordt onderzocht wat er nog meer nodig is.

Meer uitleg van Liander op onze pagina Zuiniger in Zuiderburen

Toch nog even wachten met zonnepanelen?

Dat lijkt ons helemaal niet nodig. De zonnigste dagen van 2020 liggen al weer achter ons, en de grootste knelpunten in de wijk worden nog dit jaar aangepakt.

Wat we er zelf aan kunnen doen:

  • Controleer je omvormer of laat dit door een erkend installateur doen – sommige omvormers schakelen zichzelf uit bij 250 volt, terwijl dit pas bij 253 volt zou moeten zijn.
  • Controleer bij problemen je installatie of laat dit door een erkend installateur doen.
  • Storingen als gevolg van netwerkproblemen altijd melden bij Liander – de netwerkbeheerder kan zelf niet zien dat ergens panelen uitvallen.
  • Meld nieuwe zonnepanelen van te voren aan op energieleveren.nl – hoe eerder je dit doe des te eerder wordt er rekening mee gehouden dat het net zwaar genoeg moet zijn!
  • Onder het motto alle kleine beetjes helpen kunnen we zo veel mogelijk huishoudelijke apparaten programmeren om hun werk ‘s middags op de zonnigste uren van de dag te doen (wasmachine, vaatwasser) en dat geldt natuurlijk ook voor het laden van de elektrische auto. Hoe meer stroom we op de zonnigste uren zelf gebruiken, des te kleiner de kans op storingen.
Elektrische deelauto’s en scooters

Dichtbij huis, ergens centraal in de buurt, een auto die voor jouw beschikbaar is wanneer je hem nodig hebt. Je ziet het op telkens meer plaatsen, niet meer alleen in de randstad maar bijna overal. Met een elektrische auto is het nog duurzamer. Af en toe elektrisch rijden zonder grote investering.

elektrische deelauto

Zou dat ook wat zijn voor Zuiderburen?

Er stond al een elektrische deelauto bij sporthal Wiarda. Dat is vlakbij onze buurt. Aanmelden kan direct, kijk op mobinoord.nl

Wanneer er genoeg belangstelling is (3-10 abonnementen) kan er ook een locatie in onze wijk bijkomen! Belangstelling? Meld je aan bij het buurtteam via zuiderburen.hempens@gmail.com

 

Elektrische Deelscooter

Plotseling overal op straat in zuiderburen: de elektrische deelscooter. Van de ene dag op de andere niet meer uit het straatbeeld verdwenen, en razend populair bij jongeren. Meer info: go-sharing.nl/leeuwarden

 

 

 

 

 

Voorlopig Energielabel B veranderen in definitief label A

Veel woningen in onze buurt zijn bij de bouw veel beter geïsoleerd dan in het jaar 2000 of 2001 verplicht was. Deze woningen hebben op grond van het bouwjaar een voorlopig energielabel B, maar komen zonder extra investeringen in aanmerking voor label A. Ook met zonnepanelen kom je zeker in aanmerking voor het A-label. Het definitief energielabel is pas verplicht bij verkoop van de woning.

Helaas kun je het energielabel niet meer zelf aanvragen. Aanvragen moet vanaf 1 januari 2021 via een erkend deskundige. Deze kun je vinden via https://qbis.nl/zoeken/hoofd/Energie-advies

Voordeel van deze methode is dat je er een deskundig advies voor het verduurzamen van je woning bij krijgt, maar er hangt een prijskaartje aan.