Bouwwerkzaamheden Buitenplaats Hempens

In week 29 wordt er gestart met de bouw van de 11 woningen, daarmee is de laatste buitenplaats in Hempens ingevuld. Lees dit bericht en dan ben je op de hoogte van de komende werkzaamheden.

In samenwerking met de gemeente is een zogenoemd BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) opgesteld. Op basis van dit plan zijn de bouwroutes en tijden vastgelegd, zodat er een zo veilig mogelijke situatie wordt behouden tijdens de bouw.

In week 29 en 30 vinden de heiwerkzaamheden plaats, tijdens de schoolvakantie. Het bouwverkeer voor deze werkzaamheden rijdt via de Wite Mar en de noordkant van de Glinswei (langs de scholenlocatie). In de aanloop naar week 29 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld de aanleg van nutsvoorzieningen. Het verkeer ten behoeve van deze werkzaamheden rijdt wel door het dorp Hempens, via de Glinswei, dit betreft normaal verkeer. Na de bouwvakvakantie worden de bouwwerkzaamheden hervat. In verband met de veiligheid op de Glinswei zullen deze bouwtransporten tijdens schooltijden (8:30 – 14:30 uur) en eventueel s’ochtends vroeg (voor 7:30 uur) of ‘s avonds (na 17:30 uur) plaatsvinden. Indien s’ochtends vroeg of ‘s avonds nodig is, mag u ervan
uit gaan dat geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rick Botman via 0228 – 511 313 (Kuin bv).

%d bloggers liken dit: