Biodiversiteit in Zuiderburen-Hempens/Teerns

IKC Wynwizer en IKC Maxima gaan voor biodiversiteit !!

Van harte uitgenodigd op 18oktober 2023!!
De groepen 4 en 5 van IKC Wynwizer en IKC Maxima gaan woensdag 18 oktober
2023 een terrein aan het Pylkwiersterpaad/de Hoek inzaaien, zodat er in het voorjaar een
paradijs voor insecten en vogels ontstaat. De kleutergroepen gaan donderdag 19 oktober
2023 aan de slag in de Hofkerij van Hempens.

Op woensdag 18 oktober om 08;45 uur wordt het startschot gegeven.
Samen met wethouder Evert Stellingwerf en gedeputeerde Matthijs de Vries wordt met het
inzaaien van dit terrein gestart.
Uiteraard bent u ook als inwoner van Zuiderburen/Hempens-Teerns van harte welkom om
dit “zaai spektakel” van nabij mee te maken.
Voorafgaand aan deze zaaidag krijgen de leerlingen van groep 4/5 les over wilde bijen en
bloemen van natuurdocenten van IVN Fryslân. Met allerlei opdrachtjes ontdekken ze hoe
wilde bijen leven, wat zij nodig hebben en dat er heel veel verschillende wilde bijen zijn. Ook
worden insectenhotelletjes gebouwd.

Zowel dorpsbelang Hempens/Teerns als de wijkvereniging/wijkpanel Zuiderburen steunen
dit initiatief van harte en willen in nauwe samenwerking met de scholen, de inwoners, het
IVN Fryslân, de gemeente en de provincie een vervolg aan deze pilot geven.
Gedacht wordt aan de realisering van een ecologische verbindingszone vanaf de
Froskepôlle, langs het Pylkwiersterpaad richting Himpensermar.
Maar ook voorlichtingsavonden voor u als bewoner cq. wat u zelf kunt doen.
De voorlichting en educatie op beide scholen willen wij ook een vervolg geven.
De scholen zijn in ieder geval enthousiast en hopelijk wordt u dat ook!

Natuurwerkgroep Hempens/Teerns en Zuiderburen,
Claudia de Jongh, Hetty Dries, Jaap Schelvis, Els van Vliet en Wim Paauw

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden