Dus… hy sûpte..


Op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april om 20:00 uur speelt
toneelvereniging OKK in dorpshuis De Bining in Hempens haar jaarlijkse
toneelavond. Ditmaal de ienakter ‘Dus…hy sûpte..”.

Uitvoering begint om 20:00 uur. Kaarten á € 10,- zijn verkrijgbaar
aan de kassa of in de voorverkoop via okk.toaniel@gmail.com.

Zoeken zoeken zoeken

Nog even en dan is het zover: het paaseieren zoeken voor de jongste inwoners van onze wijk.

Wie vindt het gouden ei en gaat er vandoor met de mega-chocolade-paashaas?

En we hebben 5 extra prijzen: een entreebewijs voor Monkey Town. Dus kom zoeken zoeken zoeken!!!

Zaterdag 16 april om 14.00 uur bij de voetbalkooi op het speelveld tegenover de Maximaschool, voor alle wijkbewoners van 0 tot en met 6 jaar.

Tip: Neem zelf een mandje / zakje mee om tijdens het zoeken de eieren in te bewaren.

 

We hebben 140 kleurplaten ontvangen en de 8 winnaars van de kleurplaatwedstrijd

zijn bekend en op de hoogte gebracht. Zij ontvangen samen met de winnaars van het

eieren zoeken rond 14.30 hun prijzen op het veldje voor de Maxima school.

Steun aan Oekraïners

Vandaag is bekend geworden dat het voormalige woonzorgcentrum Nieuw Mellens klaar wordt gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het streven is 1 april.

Voor de opvang is de inzet van vrijwilligers hard nodig. U kunt in onderstaande link aangeven wat u kunt betekenen in de opvang. Maar ook als organisatie kunnen we aangeven wat we kunnen betekenen.

De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente Leeuwarden die hierover later contact met je/ons opneemt.

https://www.samenleeuwarden.nl/hulp-bieden-opvang-leeuwarden-vluchtelingen-oekraine/

Maandagmiddag 28 maart gaan we bespreken wat wij als bewoners van de dorpen Goutum, Hempens/Tearns en de wijken Zuiderburen en Zuidlanden kunnen bieden.

Wees welkom!

16.00 uur in de Agneskerk in Goutum.

 

Werkzaamheden 1e fase

De firma POL voert momenteel sonderingswerkzaamheden uit voor de aanleg van elektriciteitshuisjes en een stroomkabel ter verzwaring van het netwerk in verband met windmolens en zonnepanelen. Hierna zullen meerder van deze elektriciteitshuisjes worden geplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats van 28 maart tot 29 december 2022. Sommige bewoners zullen tijdens het plaatsen van de elektriciteitshuisjes enige tijd verstoken zijn van stroom. Deze bewoners zullen tijdig worden gewaarschuwd. Helaas is een exacte planning nog niet bekend

Verborgen kunstwerk

In 2002 kreeg beeldend kunstenaar Paul de Kort (Utrecht) de opdracht van de gemeente Leeuwarden om vier terpen te ontwerpen voor Zuiderburen. Een belangrijk thema in de opdracht was het Friese terpenlandschap dat ‘voor eenvijfde uit land en voor vier vijfde uit lucht bestaat’. De glooiingen die terpen veroorzaken in het vlakke Friese landschap vormde voor de Kort de inspiratie om visuele glooiingen te laten ontstaan in het platte vlak van de terpen in Zuiderburen. Door golvende lijnen telkens iets ten opzichte van elkaar te verschuiven lijken de platte oppervlakken van de terpen te glooien. Maar wat aan de ene kant hoog lijkt, blijkt van de andere kant gezien laag; hoog of laag, op of neer, wal of greppel, het wordt veroorzaakt door het veranderde standpunt van de beschouwer.

Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden