Algemene Ledenvergadering 23-11-2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 23-11-2023, 19:30 uur in Markant

Agenda:

Opening (presentielijst)
Terugblik 2023
Financieel jaarverslag 2022
Vooruitblik 2024 (plannen en begroting)
Bestuurlijk: afscheid bestuursleden en voordracht kandidaten
Rondvraag

Aansluitend verzorgt Wiebe Wieling (voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden) een presentatie waarbij er 2 toegangskaarten voor musical De Tocht worden verloot onder de aanwezigen.

De ALV is voor leden van de wijkvereniging, lid worden kan ter plekke.

 

%d