Een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding

Wellicht heeft u het al eens in de krant gelezen of op de website van uw gemeente gezien: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een verkenning gestart voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Via deze e-mail willen wij u informeren over deze verkenning en uitnodigen voor de informatiebijeenkomsten die van 19 maart t/m 2 april 2024 voor dit project in de regio worden georganiseerd.

 

Waarom een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding?

Op dit moment loopt ons hoogspanningsnet vol. Er wordt meer (duurzame) elektriciteit opgewekt en door de energietransitie neemt het verbruik van elektriciteit door bijvoorbeeld huishoudens en industrie toe. Deze toenemende vraag en aanbod van elektriciteit vraagt meer van onze hoogspanningsnetten. Vanaf 2025 zijn er knelpunten voorzien op het elektriciteitsnet en na 2030 neemt het risico hierop toe. Om in de toekomst elektriciteit goed te kunnen blijven transporteren, is er een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding nodig. 

Een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens

De verkenning naar een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding is een project dat meerdere jaren duurt. In november 2022 is het voornemen en voorstel voor participatie voor dit project gepubliceerd. Dit wordt gezien als de start van het project. Alle reacties, zienswijzen en gesprekken met overheden en belangenorganisaties zijn afgewogen en hebben geresulteerd in een onderzoeksplan; de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Hierin staan tracéalternatieven beschreven met een corridor van 5 kilometer breed die de basis vormen voor verdere projectstappen.

 

Informatiebijeenkomsten

Binnen de 5 kilometer brede corridors zoals die in het onderzoeksplan staan beschreven, zijn de afgelopen periode samen met overheden en belangenorganisaties tracéalternatieven ontwikkeld. Deze tracéalternatieven zijn smaller en vormen de basis voor verdere onderzoeken. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt informatie gedeeld over deze tracéalternatieven en de onderzoeken die volgen. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan met het projectteam.

 

Er zijn 7 informatiebijeenkomsten waar iedereen tussen 19:00 en 21:00 uur vrij kan binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op onderstaande data en locaties:

 

Dinsdag 19 maart, van 19.00 tot 21.00 uur Dorpshuis Oomkegast De Olde Ee 10, Boerakker
Woensdag 20 maart, van 19.00 tot 21.00 Van der Valk  Lavendelheide 4, Drachten
Donderdag 21 maart, van 19.00 tot 21.00 uur Glinstra State Freerk Bosgraafstraat 18, Burgum
Maandag 25 maart, van 19.00 tot 21.00 uur Kulturhus Oudehaske Julianastraat 5, Oudehaske
Dinsdag 26 maart, van 19.00 tot 21.00 uur MFC De Golle Swichumerdyk 1, Wirdum
Woensdag 27 maart, van 19.00 tot 21.00 uur Dorpshuis de Botter Burchtstraat 3, Kuinre
Dinsdag 2 april, van 19.00 tot 21.00 uur ’t Voorhuys De Deel 20, Emmeloord

 

Meer informatie

Meer informatie over deze verkenning kunt u vinden op de projectwebsite van TenneT. Daar kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief en kunt u vragen stellen in de projectatlas. Ook op de projectwebsite van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunt u meer informatie vinden.

 

Graag zien en spreken wij u op een informatiebijeenkomst. Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met de omgevingsmanagers van TenneT: Evelien Luinge (06 – 41 86 52 40) en Yvon Sikkens (06 – 42 15 83 34). Zij zijn beide ook bereikbaar via vierverlatenens@tennet.eu.

 

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden