Steun aan Oekraïners

Vandaag is bekend geworden dat het voormalige woonzorgcentrum Nieuw Mellens klaar wordt gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het streven is 1 april.

Voor de opvang is de inzet van vrijwilligers hard nodig. U kunt in onderstaande link aangeven wat u kunt betekenen in de opvang. Maar ook als organisatie kunnen we aangeven wat we kunnen betekenen.

De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente Leeuwarden die hierover later contact met je/ons opneemt.

https://www.samenleeuwarden.nl/hulp-bieden-opvang-leeuwarden-vluchtelingen-oekraine/

Maandagmiddag 28 maart gaan we bespreken wat wij als bewoners van de dorpen Goutum, Hempens/Tearns en de wijken Zuiderburen en Zuidlanden kunnen bieden.

Wees welkom!

16.00 uur in de Agneskerk in Goutum.

 

Werkzaamheden 1e fase

De firma POL voert momenteel sonderingswerkzaamheden uit voor de aanleg van elektriciteitshuisjes en een stroomkabel ter verzwaring van het netwerk in verband met windmolens en zonnepanelen. Hierna zullen meerder van deze elektriciteitshuisjes worden geplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats van 28 maart tot 29 december 2022. Sommige bewoners zullen tijdens het plaatsen van de elektriciteitshuisjes enige tijd verstoken zijn van stroom. Deze bewoners zullen tijdig worden gewaarschuwd. Helaas is een exacte planning nog niet bekend

Verborgen kunstwerk

In 2002 kreeg beeldend kunstenaar Paul de Kort (Utrecht) de opdracht van de gemeente Leeuwarden om vier terpen te ontwerpen voor Zuiderburen. Een belangrijk thema in de opdracht was het Friese terpenlandschap dat ‘voor eenvijfde uit land en voor vier vijfde uit lucht bestaat’. De glooiingen die terpen veroorzaken in het vlakke Friese landschap vormde voor de Kort de inspiratie om visuele glooiingen te laten ontstaan in het platte vlak van de terpen in Zuiderburen. Door golvende lijnen telkens iets ten opzichte van elkaar te verschuiven lijken de platte oppervlakken van de terpen te glooien. Maar wat aan de ene kant hoog lijkt, blijkt van de andere kant gezien laag; hoog of laag, op of neer, wal of greppel, het wordt veroorzaakt door het veranderde standpunt van de beschouwer.

Lees meer

Agneskerk steunt Oekraïne

Elke woensdag tot aan Pasen is de Agneskerk open van 17.15 – 17.45 uur.
Vanaf 17.15 uur worden de kerkklokken geluid.
Dit om solidair te zijn met het Oekraïense volk, om hen te steunen.
Iedereen is welkom om te bidden voor recht en vrede en/of een kaars aan te steken voor de slachtoffers van deze oorlog.
In de Stille Week op woensdag 13 april is er aansluitend een sobere maaltijd en maken we daarna een Vredeswandeling door Goutum.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave vooraf is niet nodig.
Voor aanvullende informatie: zie de website: www.agneskerkgoutum.nl.

Lees meer

Verkeershinder Pylkwiersterbrege

Van 7 maart tot 29 april is er verkeershinder op de Pylwiersterbrege tussen 9uur in de ochtend en 4uur in de middag.

Er nu werkzaamheden om de brug via een glasvezelkabel aan te sluiten op de centrale bedienpost “it Swettehus” op industrieterrein De Swette. Door de brug aan te sluiten op het glasvezelnetwerk  zal de brug meegenomen worden in de centrale bediening van bruggen op provinciaal niveau gebeurd.

Dit zal op termijn ook gebeuren met de Oxena brids in Hempens.

 

Gevonden voorwerpen

Beste ‘buren’,

Door de storm Eunice in februari zijn her en der losliggende objecten te
water geraakt en elders aangespoeld.

Wij vonden een kano (rood, Kanowerf Friso, Franeker) aan de Nauwe Greuns
en twee omklede stangen (ca 2 m lang) op het eiland in de Teernser
Wielen.

Het is niet van ons en ze komen niet uit Hempens of Teerns. Dus érgens
uit Zuiderburen.

Wie o wie is de rechtmatige eigenaar?

Meer informatie info@wijkverenigingzuiderburen.nl

 

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden