Feestje voor winnares Paaskleurwedstrijd

Weet je het nog? De corona-proof-pasen-kleurwedstrijd? Lyanne had de hoofdprijs gewonnen: een feestje in de bajes van Ari C.
Afgelopen week was het zover: Lyanne is woensdag 10 jaar geworden 🥳🥳🥳en ging met vriendinnen naar de bajes. Lyanne vertelt hierover:

“Mijn vriendinnen en ik werden opgehaald door (Boef) B019 die van Ari C. de opdracht had gekregen er een leuk feestje van te maken. Dit was wel spannend, een echte (chagrijnige) boef die niet zo van kinderen houdt…
Maar eigenlijk was hij ook best heel grappig. We kregen een rondleiding door de gevangenis waarbij hij heel goed kon vertellen hoe het allemaal in z’n werk ging vroeger. Hij had er immers zelf ook gezeten. Ook hebben we in de oude cel van B019 limonade gedronken en taart gegeten en shampoo gemaakt.
Het was echt een superleuk feestje!!!”

Geen fysieke intocht in Zuiderburen 2020

Lees onderstaande tekst goed door, zodat de kinderen uit Zuiderburen toch een sinterklaasfeest kunnen vieren.
Houd daarnaast de website en Facebook van de wijkvereniging goed in de gaten voor verdere informatie.
Hallo Kinderen,
Sinterklaas is alvast vooruit aan het gluren.
Over de intocht in Zuiderburen.
Sint is helaas dit jaar verhinderd om te komen,
Omdat de Corona nog niet helemaal is afgenomen.
Sint wil in ieder geval laten weten,
Dat hij de kindjes in Zuiderburen niet is vergeten.
Papa of mama kan aan de Sint mailen,
Zodat de Sint de kadootjes kan verdelen.
Het enige wat Sint nodig heeft is je voor en achternaam tezaam,
En natuurlijk je huisnummer en straatnaam.
Sint zal daarnaast zorgen voor een mooie knutselwedstrijd,
Voor kindjes van 0 t/m 10 jaar in leeftijd.
De uitleg van het knutselspel is een pretje,
En vind je vast en zeker in je pakketje.
Tot snel,
Sint en Piet
🍫🎁
Beste ouders,
Wilt u dat uw kinderen meedoen met het sinterklaasfeest nieuwe stijl? Mail dan de volgende gegevens VOOR 13 november:
naam en achternaam
adres
leeftijd
jongetje/ meisje
naar: sinterklaas@zuiderburen.nl
Sinterklaas en zijn pieten zullen dan zorgen voor een kadootje op 15 november in de brievenbus.
Met vriendelijke groeten,
Sinterklaaspanel Zuiderburen

Start gemaakt weghalen woekerende waterplanten

Gister is harkboot.nl begonnen met het weghalen van waterplanten.

In de afgelopen 1,5 jaar was er een explosieve toename van de plantgroei in het water tussen Skûtesân en Moleplaat. Aan de kant van de Langesân was het al bijna dichtgegroeid en ook op andere plaatsen is het duidelijk zichtbaar.

Het betreft (een variant van) ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum). Deze plantsoort hoort in de basis niet thuis in deze regio en is door een onbekende oorzaak hier beland. Het is een zeer agressief groeiende waterplant die in sommige gevallen tot wel 10 cm per dag kan groeien. Wanneer dit niet op korte termijn grondig wordt aangepakt , is de kans groot dat binnen afzienbare tijd het water volledig is begroeid en daardoor alle recreatie (o.a. zwemmen) en scheepvaart onmogelijk is.

Na uitvoerig overleg met bewoners, gemeente en waterschap (bewoners zijn deels eigenaar van het water) is nu dan een start gemaakt met het weghalen van deze plant.

De verwachting is dat met deze grondige maatregel de woekering flink zal afnemen. Wel zullen vervolgacties nodig zijn. Advies aan de bewoners is dan ook om de planten handmatig te verwijderen, met wortel en al, bijvoorbeeld met een lange hark.

Start tiener- en meidenwerk in Markant


Vanaf volgende week starten er in Markant (ingang jeugdhonk) wekelijks bijeenkomsten voor tieners en meiden, georganiseerd door jongerenwerk Amaryllis (niet in vakanties).

TIENERWERK (jongens&meiden 10-16 jaar)
Dinsdag 14:15-16:00
MEIDENWERK (meiden 10-14 jaar)
Donderdag 14:15-16:00
Wees welkom!
Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden