Straatnaamgeving Zuiderburen

Straatnaamgeving Zuiderburen

Voor de nieuwe wijk ten zuiden van Leeuwarden is gekozen voor de naam Zuiderburen. Deze naam is historisch vanwege het feit dat in het verleden ten zuiden van Hempens een buurtschap bestond met deze naam. Heden ten dage herinnert de straatnaam Suderbuorren hier nog aan. De naam is tevens een tegenhanger van Camminghaburen in Leeuwarden. De woonwijk Zuiderburen is opgedeeld in drie gedeelten, namelijk:

  • het woongebied tussen de Drachtsterweg en de Nauwe Greuns (1e fase);
  • het woongebied oostelijk van de Nauwe Greuns inclusief het toekomstige boscomplex (2e fase);
  • het woongebied tussen het boscomplex en de oostelijke plas (3e fase).

Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden