Zieke essen kap in Bosk van Pylkwier

Zieke essen kap in Bosk van Pylkwier

In het Bosk fan Pylkwier vinden vanaf maandag 30 juli 2018 boswerkzaamheden plaats. De duur van de werkzaamheden is ongeveer acht weken. Dit is sterk afhankelijk van weers-en terreinomstandigheden.

Werkzaamheden

In het Bosk fan Pylkwier staan verschillende soorten bomen waaronder essen. Bij de meeste essen is sprake van essentaksterfte. Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waarvan de bomen niet herstellen. Door de omvang van de essentaksterfte is ingrijpen in verband met de veiligheid onontkoombaar.
Lees meer

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden